Lärdomar av historiens dödligaste konflikt

8.5.2014 – Det andra världskriget slutade i maj 1945, efter år av obeskrivligt lidande, dödande och misär. Hela världen drabbades av krigets effekter vars fronter sträckte sig från Guadalkanalen till Bastogne, Arnhem till El Alamein, och inte lämnade ens de neutrala länderna oberörda.

Det andra världskriget är det hittills dödligaste kriget i historien även om vi aldrig kommer att få veta exakt hur många människor som miste sina liv. Säkert är dock att vi talar om mellan 22-30 miljoner soldater, ca. 6 miljoner judar och så många som 19 miljoner som dog på grund av hunger eller krigsrelaterade sjukdomar. Totalt krävde kriget mellan 60 till 80 miljoner offer mellan 1939 och 1945, vilket då representerade 2,5 % av den globala befolkningen.

Effekterna resonerade genom hela den europeiska kontinenten och Norden likaså. Även om Norden inte miste lika många liv som länderna söderut, drabbades de också av kriget. Finland förlorade omkring 97 000 liv i kampen mot Sovietunionen och Tyskland.

Räckvidden av den globala konflikten illustreras väl av t.ex. USA som miste 418 000 soldater. Även mexikanska och kubanska soldater deltog – och soldater från de forna kolonierna stred för t.ex. England och Frankrike. Över en halv miljon trupper från Afrika stred för England under det andra världskriget.

Den 8:e och 9:e maj firar vi den internationella dagen för hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget. Då fred slutligen slöts 69 år sedan, föddes även Förenta Nationerna vars främsta uppgift skulle vara att lösa konflikter och dispyter genom fredliga medel och med den gemensamma FN-stadgan som ryggmärg.

Idag blir de som verkligen upplevt andra världskrigets fasor allt färre, och kriget reduceras sakta men säkert till en historisk episod istället för verkliga historier berättade av mor- och farföräldrar.

Därför är det allt viktigare att minnas – och förbinda sig till diplomatiska lösningar. Att minnas namn, platser och verkliga händelser hjälper oss att förhindra att en lika förödande konflikt någonsin skulle tillåtas äga rum på nytt, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

”Namnen och platserna väcker fortfarande känslor, trots alla år. Auschwitz och Dachau. Stalingrad och Kursk. Kampen för Berlin. Idag firar vi dagen då fred slöts i Europa – och, hoppas vi, avslutade det sista världskriget i historien.”