Fred, en kritisk aspekt för hållbar utveckling

transboundary pollution

transboundary pollution

6 november 2013- Mänskligheten mäter alltid krigsoffer i dödsantal, sårade soldater och civila, förstörda städer samt förlorade försörjningsmöjligheter. Miljö och djur är ofta offer som går obemärkta. Brunnar förorenas, skördar bränns ned, skog huggs ned, jord förgiftas och djur avlivas för att nå militära fördelar.

Idag uppmärksammas den internationella dagen med ett av de längsta namnen på listan: ”Den internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter”

Ibland orsakas konflikter av miljöförstörelse samt marginalisering av lokalbefolkning som inte har ekonomisk nytta av naturresursers exploatering. Oftast är orsaken till konflikter girighet. Konflikter understöds även ofta av exploatering av naturresurser så som timmer, mineraler, olja och gaser. Sedan 1990 har åtminstone 18 konflikter utbrutit på grund av dispyter kring naturresurser. Inga av dessa länder i konflikt har uppnått ett endaste av Millenniemålen.

I Centrala och Östra Afrika, finansierar illegal handel av mineraler, vilddjur, timmer, träkol och narkotika olagliga aktiviteter samt stödjer armégrupper och kriminella nätverk. Till exempel i Somalia, uppskattas intäkter av den illegala träkolshandeln uppgå till 384 miljoner dollar i finansiering till rebell- och terroristgrupper.

”Misslyckandet av att skydda och hantera dessa resurser jämlikt ökar endast sårbarheten för de personer som är mest beroende av dem, speciellt de fattiga”, sade generalsekreteraren Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen.

”Säker förstöring av krigsvapen är även viktigt. Detta är ett av FN:s och Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) stora utmaningar i Syrien för tillfället. Förstöring av kemiska vapen och produktionsanläggningar måste inneha strikta miljösäkerhetsåtgärder för att förhindra kemiska föroreningar, nya miljörelaterade oroligheter och folkhälsorisker”, sade Ban.

”Miljöföroreningar innefattar även landminor och oexploderad ammunition, vilka är speciellt farliga för kvinnor och barn som ofta är mer sårbara på grund av deras dagliga aktiviteter. Stärkning av naturresursförvaltning och förbättring av övervakning i konfliktstater kan förhindra konflikter orsakade av naturresurser och kan rikta nödvändiga inkomster till ekonomisk vitalisering och bidra till långvarig fred.”