A-Ö Webbindex

Förvärrad hälsosituation i Sudan 

Hälsoförhållandena i Sudan blir värre, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Myndigheten utfärdade en varning i veckan om den förvärrade hälsosituationen i landet, där konflikten har tvingat fyra miljoner människor att lämna sina hem. 

Den pågående konflikten mellan Sudans väpnade styrkor (SAF) och Rapid Support Forces (RSF) gör att fler människor tvingas bort från sina hem, vilket leder till växande humanitära krav.

Sedan konflikten inleddes den 15 april har cirka 3,9 miljoner människor fördrivits inom och utanför landet. Den 1 augusti har över 3 miljoner människor varit internt fördrivna, enligt rapporter från International Organization for Migration Displacement Tracking Matrix.

En grupp vuxna och barn i samspråk
Flyktingar som flyr från Sudan bygger ett tillfälligt skydd vid gränsen till Sydsudan. Foto: UNHCR/Andrew McConnell.

Oro under förflyttning 

William Spindler, talesman för FN-organet, förklarade att eftersom familjer har varit på resande fot i veckor med begränsad tillgång till mat och medicin, finns det ett växande problem med undernäring, sjukdomsutbrott och relaterade dödsfall. Han uttryckte särskild oro över förhållandena i flyktingläger och transitcenter, där mentalvårdstjänster saknas och medicinska förnödenheter är knappa på grund av pågående förflyttning.

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterade också brist på vårdpersonal, problem med förnödenheter och attacker mot medicinsk personal, vilket allvarligt har påverkat kvaliteten på sjukvården i hela landet.

Två människor med säckar med mat
Sudanesiska flyktingar får ransoner av mjöl, vegetabilisk olja, salt och gula bönor. Foto: OCHA/Ala Kheir.

Vita Nilen

Situationen är särskilt svår i Vita Nilen, där över 144 000 människor nyligen fördrivna från huvudstaden Khartoum bor i 10 flyktingläger. Otillräckliga medicinska förnödenheter och personal hindrar leveransen av tjänster, med varje läkare ansvarig för alltför många patienter.

Det har förekommit många attacker mot vårdinrättningar, och vårdgivares säkerhet har äventyrats. WHO betonade vikten av att skydda hälso- och sjukvården, särskilt under våldsamma konflikter, och lyfte fram bristen på medicinska förnödenheter i områden som drabbats av strider och i närliggande regioner.

Instabil situation 

UNHCR och andra humanitära organisationer har uttalat att situationen i Sudan är ohållbar på grund av de överväldigande behov som överstiger de tillgängliga resurserna. Finansieringen för regionala flyktinginsatser är endast 29 procent av erforderligt belopp.

Det federala hälsoministeriet i Sudan rapporterade att sedan konfliktens början har mer än 12 000 människor skadats och över 1 200 har dött. Dessa siffror bekräftas dock inte av WHO och betraktas som uppskattningar. 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19