75 sätt som FN gör skillnad: Röjer minor 33/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Landminor dödar eller lemlästar tusentals civila människor varje år. Det är väldigt kostsamt att röja landminor. Sedan 2005 har FN i genomsnitt betalat 43 miljoner dollar om året till företag som erbjuder röjning av landminor, utbildning i vilka faror minor innebär, och bistånd till minoffer. Arbetet har gett mycket positiva resultat och världens nyaste land, Sydsudan, är nu på god väg till att bli fritt från minor.

Omkring 30 land och territorium, bland annat Afghanistan, Colombia, Kongo och Libyen, har fått hjälp från FN med att röja minor. FN erbjuder utbildning i hur människor kan hålla avstånd till minor och hjälpa till att göra minoffer mer självständiga. FN assisterar också länder med att förstöra landminor och uppmanar alla länder till att följa minkonventionen som skrevs under år 1997.