25 minuter i din hand, 500 år i naturen

Plastic bags Photo Flickr Ars Electronica CC

Plastic bags Photo Flickr Ars Electronica CC

29.5.2015 – EU-parlamentet vidtar nu bindande åtgärder för att begränsa användningen av plastpåsar inom EU. Medlemsstaterna kommer att måsta begränsa användningen av de vanligaste och mest förorenande plastpåsarna drastiskt, enligt nya regler som framröstats av parlamentet.

plastic Marine Waste UN photoPlastpåsar är billiga att tillverka, men deras miljöavtryck är dyrt och bestående. I snitt används en plastpåse omkring 25 minuter, men nedbrytningen tar mellan 100-500 år. Samtidigt orsakar de mikroskopiska plastpartiklarna som bildas under nedbrytningsprocessen, otaliga sjöfåglars och havsdjurs död.

Dessutom förorenas vattendrag och marina ekosystem – och efterfrågan av olja ökar. Ökande konsumtion av plastpåsar är ett tecken på vårdslös slit och släng –mentalitet som alltför väl karakteriserar vår ohållbara livsstil.

”Det handlar om ett oerhört stort miljömässigt problem. Miljarder plastpåsar hamnar direkt i naturen som obehandlat, icke-återvunnet avfall”, säger danska europarlamentarikern Margrete Auken, som bidragit till att pressa fram den nya lagstiftningen i parlamentet. ”Plast är en katastrof för naturen, och utgör 70 % av avfallet i europeiska vatten”, säger hon.

Bli kvitt en dålig vana

Nu vidtar EU åtgärder för att begränsa avändningen av plastpåsar. Den 28:e april 2015 antog EU-parlamentet bindande mål för drastisk begränsning av plastpåsar tunnare än 0,05 mm, som är klassas som mikroplast.

Medlemsstaterna kan välja att antingen vidta åtgärder för att beskatta dessa plastpåsar ytterligare, eller begränsa den årliga konsumtionen av plastpåsar till 90 tunna plastpåsar per person innan 2019, och 40 innan 20205 – eller förbjuda engångsplastpåsar på nationell nivå och försäkra att inga mer tunna plastpåsar utdelas gratis åt konsumenter innan utgången av 2018.

plastic Bottleonbeach photo UNEP”Dagens beslut representerar en hårt vunnen kompromiss. Som ett resultat gör EU sig av med en dålig vana och tar ett avgörande steg mot ett renare Europa”, säger europarlamentarikern och  skuggrapportören för den politiska gruppen EPP, György Hölvényi.

3,4 miljoner ton plastpåsar produceras inom EU varje år, vilket motsvarar vikten av mer än två miljoner bilar. En stor del av dessa plastpåsar slutar sitt liv i världens hav.

Däremot varierar konsumtionen av plastpåsar kraftigt inom EU, och vissa länder har redan nationella lagar som implementerats. Danskar och finnar använder endast fyra tunna plastpåsar per person per år – jämfört med 460 i Polen, Portugal och Slovakien. År 2010 uppskattades det att EU-medborgare i snitt använde 198 plastpåsar, av vilka 90 % var av den tunna sorten.

Av dessa plastpåsar används 98 % endast en enda gång.

Samma år uppskattades det att omkring åtta miljarder plastpåsar inom EU blev avfall.

Därför är den nya resolutionen hyllad som ett ”historiskt genombrott för att tackla det genomgripande problemet av plastavfall i vår natur – och även avfallshantering överlag”, säger Margrete Auken.

EU har haft en avfallsstrategi sedan 1970-talet, men denna resolution markerar första gången vi nått ett bindande avtal på EU-nivå för att minska på avfallet”, säger Auken.

Irland har introducerade ett pris på plastpåsar, och inom 5 månader hade deras konsumtion redan sjunkit med 91 %. Auken uttrycker därför sin optimism gällande resolutionen: ”Den skapar en verklig win-win –situation”, säger hon, och hänvisar även till stödet den fått inom såväl EU-systemet som bland medlemsstaterna.

Däremot kan enligt kritiker inte vissa delar av lagstiftningen inte realistiskt implementeras. Enligt dem borde målen inte vara bindande, och länder borde få vidta åtgärder i deras eget bästa intresse.

Inte än över mållinjen

”Däremot måste vi se på argumentets andra sida: vad har använts istället? Mer papperspåsar snarare än återanvändbara påsar”, säger Irlands EU-parlamentariker Luke Flanagan från Europeiska enade vänstern, och pekar på en osäker framtid gällande nedbrytbar plast.

Även om all plast kunde stoppas från att nå hav och ekosystem, skullle fortfarande mängden mikroplast i haven fortsätta öka som ett resultat av ökande fragmentering.

plastic Flickr kris krüg CC BY SA 2.0I Nordsjön innehåller 94 % av alla fåglars magar plast. Om världen fortsätter med ”business as usual”, visar uppskattningar att våra hav kommer att innehålla omkring 1kg plast per 3 kg fisk – plast som slutligen hamnar på vår tallrik och påverkar vår hälsa, eftersom plast kan inkapslas i kroppsvävnader.

Europakommissionen måste utföra en utvärdering av oxo-nedbrytbara plastmaterial på miljön (som fragmenteras till små partiklar), och föreslå adekvata åtgärder. Innan 2017 skall kommissionen komma fram med EU-omfattande etiketter och märkningssystem för bionedbrytbara och komposterbara plastpåsar.

Länder som Indonesien och Filippinerna producerar  en stor mängd plastpåsar, men de har inte den infrastruktur som krävs för att återvinna dem. Många utvecklingsländer som inte hinner med i utvecklingen belyser därför ett omfattande globalt problem. Däremot är det många av dem som faktiskt hunnit mycket längre i utvecklingen än EU.

Medan plastpåsar ses som vitala i många västländer, har Afrika redan länge kämpat för att göra sig av med dem. Mauritanien införde ett totalförbud mot plastpåsar förra året, och nu kan vem som helst som ses med en plastpåse riskera böter på 4200 dollar. Turister som besöker landet får sina plastpåsar konfiskerade på flygplatsen, precis som i Rwanda, som förbjöd plastpåsarna redan år 2008.

Sydafrika förbjöd de tunnaste plastpåsarna redan 2003, och Tanzania, Uganda och Kenya följde snart i dess fotspår. Senegal, Burkina Faso och Gambia är på samma väg. Det har inte alltid skett smärtfritt – men ingen annan kontinent har hittills gjort lika mycket för att eliminera engångsplastpåsar.

Denna artikel ingår i UNRICs nyhetsbrev för maj 2015. De övriga artiklarna hittar du här.