Det mest tolererade brottet mot mänskliga rättigheter

Resized Photo Flickr LMAP 2.0 Generic CC BY 2.0

Resized Photo Flickr LMAP 2.0 Generic CC BY 2.0

24.11.2015 – Var tredje kvinna har under sin livstid upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Detta våld är inget mindre än en pandemi i svindlande proportioner.

Den 25 november uppmärksammar FN den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

”Runtom i världen förblir våldet mot kvinnor den allvarligaste och mest tolererade formen av brott mot de mänskliga rättigheterna, och både en källa till och konsekvens av ojämlikhet och diskriminering”, konstaterar Phumzile Mlambo-Ngcuka, chef för FN:s kvinnoenhet UN Women.

OrangeTheWorldBanner 01 675x317Temat för årets internationella dag och även kampanjen ”UNiTE to End Violence Against Women”:s så kallade sexton dagar av aktivism, är förebyggande arbete. Generalsekreterare Ban KI-moon UNiTE –kampanj uppmanar alla att markera dagen med orange som ett ställningstagande mot våldet mot kvinnor. Kända monument världen över kommer att även att belysas i orange.

I sitt meddelande inför den internationella dagen uttrycker Ban Ki-moon sin djupaste oro för kvinnor som lever i områden med väpnade konflikter och utsätts för ännu högre risk för våld, sexuella attacker, slaveri och trafficking.

”Våldsamma extremister perverterar religiösa texter för att rättfärdiga massunderkastelse och utnyttjande av kvinnor”, säger Ban. ”Dessa är inte slumpmässiga våldsdåd, eller planlösa konsekvenser av krig – de är systematiska åtgärder för att beröva kvinnor deras frihet och kontrollera deras kroppar. Samtidigt som världen bekämpar terrorism och extremism, måste den även se kvinnors skydd och rättigheter som en avgörande prioritet.”

För ytterligare information, se:

UN Women
UNiTE to end violence against women
Internationella dagen mot våld mot kvinnor