Pillay: ”Överdrivet våld i Egypten måste upphöra”

egypt

egypt

29.1.2013 Genève – FN:s högkomissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, uttryckte idag sin oro över det ökade våldet och antalet döda i Egypten. Hon uppmanade alla parter att ingå i seriös dialog för att få ett slut på våldet och den farliga polarisering som ligger bakom de pågående protesterna.

Situationen i Egypten förvärrades dramatiskt den 24 januari då tusentals egyptier drog ut på gatorna på revolutionens tvåårsdag. Enligt officiella källor dödades 10 människor och hundratals skadades i Kairo. Två dagar senare, på grund av kontroverser efter ett domstolsbeslut som ledde till våld i städerna Port Said, Suez och Ismailia, dödades ytterligare 38 personer. Efter veckoslutets sammandrabbningar steg dödstalet till åtminstone 53. Även om två poliser finns bland de döda, påvisar preliminära, hittills obekräftade, rapporter att största delen av dödsfallen orsakats av skottlossning och överdriven användning av tårgas från myndigheternas sida.

Omkring 25 kvinnliga demonstranter har även antastats sexuellt på Tahrirtorget i Kairo under de senaste dagarna, i vissa fall under extremt våldsamma omständigheter.

”Under de senaste 18 månaderna har vi sett ett stort antal fall av sexuellt våld på Tahrir”, sade Navi Pillay. ”Jag beklagar det faktum att det sexuella våldet tillåts fortsätta ostraffat på en offentlig plats, och att myndigheterna varken har lyckats förebygga dessa attacker eller ställa någon av de hundratals skyldiga männen inför rätta. Det har även skett alltför få ansträngningar för att tackla det sexuella ofredandet och våldet som pågår i många av de egyptiska städerna.”

Pillay uppmanade även den egyptiska regeringen att ”snarast ompröva sin respons till oroligheterna, en respons som innefattat överdrivet våld å ena sidan, och ett totalt misslyckande i att skydda människor, speciellt kvinnor, å den andra.”

”Som de senaste dagarnas tragiska händelser påvisat, förblir Egypten ett extremt sårbart och ostabilt land. Jag uppmanar regeringen att göra mycket starkare ansträngningar för att beakta oppositionens åsikter och vidta konkreta åtgärder för att besvara allmänhetens bekymmer”, sade Pillay.

Högkomissarien välkomnade president Mursis tal på måndagen, i vilket han räckte ut en hand för dialog. Emellertid uppmanade hon honom att ”lyssna till demonstranternas krav, tackla gräsrotsproblemen, åtgärda vissa nyckelaspekter som oppositionen lyft fram gällande den nya konstitutionen, samt vidta omedelbara åtgärder för att lösa det nuvarande rättssystemets många problem.”

”Dessa är alla fundamentalt viktiga saker för att Egypten ska kunna finna sin väg tillbaks till stabilitet och nationell enhet”, avslutade Pillay.