75 sätt som FN gör skillnad: Säkrar användningen av kärnenergi

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till en skillnad:

Det Internationella atomenergiorganet (IAEA) är världens ledande forum för vetenskapligt och teknologiskt samarbete om kärnkraft. De främjar säker användning av kärnvetenskap och teknologi, och bidrar till internationell fred och säkerhet samt verkliggörande av FN:s globala mål.

I över 60 år har IAEA inspekterat användningen av atomenergi i medlemsländerna. IAEA-experter verifierar att kärnmaterial endast används för fredliga ändamål. Hittills har mer än 180 stater samarbetat med IAEA.

IAEA:s mål är att se till att kärnenergi kan bidra till fred, hälsa och välstånd i hela världen och säkerställa att det inte används för krig. Organisationens motto är: ”Atomer för fred och utveckling”, och IAEA arbetar varje dag för att världen ska uppnå framsteg inom hälsa, välmående, fred och säkerhet med hjälp av kärnenergi.

Läs mer om IAEA här.