Ny rapport om världens demografiska trender

Det finns 6,8 miljarder människor i världen och siffran förutsägs öka till 9 miljarder år 2045 förutsatt att fertiliteten fortsätter sjunka i utvecklingsländerna, visar en ny rapport om världens demografiska trender av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Enligt rapporten är den globala förväntade livslängden 67,2 år, med ett medeltal på 76,5 år i industriländerna och 65,4 i utvecklingsländerna. I de minst utvecklade länderna är den förväntade livslängden 54,6 år på grund av en omfattande spridning av HIV/Aids.