A-Ö Webbindex

Dag Hammarskjöldföreläsning med Amina J. Mohammed

Den 23 februari håller Förenta nationernas vice generalsekreterare Amina J Mohammed Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsala. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Dag Hammarskjöldföreläsningen är ett årligt återkommande evenemang och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden Hammarskjöld stod för i sin gärning: medkänsla, humanism och internationell solidaritet och samarbete.

Amina J Mohammed är FN:s vice generalsekreterare och ordförande för United Nations Sustainable Development Group. Hon var processledaren bakom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015. Innan sitt uppdrag för FN var hon Nigerias miljöminister och i den rollen ledde hon insatser för klimatåtgärder samt program för att skydda den naturliga miljön.

Amina J Mohammeds föreläsning bär titeln: “Strength in our common humanity”.

Tid:
23 februari klockan 17:00 – ca 18:00
Plats:
Universitetsaulan, Biskopsgatan 3, Uppsala
Föreläsningen och den efterföljande diskussionen hålls på engelska. Evenemanget sänds live via denna webbsida.

I samband med föreläsningarna hålls också en kort minnesceremoni vid Dag Hammarskjölds grav.

Journalister som vill få en reserverad plats i universitetsaulan eller närvara vid ceremonin vid graven anmäler sig till Uppsala universitets presstjänst. [email protected] 070-167 92 96.

Dag Hammarskjöldföreläsningarna arrangeras av Dag Hammarskjölds Minnesfond och Uppsala universitet. Föreläsningen genomförs i samarbete med studentföreningarna Utrikespolitiska Föreningen och Pax et Bellum.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19