Att bryta tabun

World Water Week

World Water Week

På många sätt är Stockholm ett uppenbart val för en konferens om vatten. Sveriges huvudstad är omringad av vatten, belägen på en liten ö. Jan Eliasson är även han ett uppenbart val som huvudtalare på World Water Week, den årliga konferensen om vatten, som samlas i staden för vatten, Stockholm.

Jan Eliasson hade redan pensionerat sig efter en lysande karriär som svensk diplomat, Svensk utrikesminister och högre tjänsteman för FN, då han kallades tillbaka till FN för att ta över positionen som vice generalsekreterare.

Under sin pensionstid hade Eliasson tänkt ägna sig åt ärenden relaterade till vatten och han hade accepterat ett ordförandeskap på den icke-statliga organisationen Water Aid Sweden. Varför? Eliasson behöver inte många ord för att svara på den frågan: ”För att vatten är liv och sanitet är värdighet.”

Redaktören för Nyhetsbrevet var på plats under World Water Week, då Eliasson höll sitt tal, och precis som han gjorde då han var ordförande för FN:s generalförsamling, tog Eliasson ett glas vatten och påminde publiken att ett glas kranvatten är en lyxvara som 768 miljoner människor på jorden inte kan njuta av.

Under sitt besök, sade Eliasson att det är en skandal att sanitetsmålet är ett av de mål som släpar efter mest av alla millenniemål.

”Fler än 2,5 miljarder människor har inte tillräcklig hygien- mer än en tredjedel av mänskligheten”, sade Eliasson vid World Water Week. ”Av dessa uträttar 1 miljard sina behov ute i det fria.”

Konsekvenserna av detta är dramatiska och fakta talar för sig själv:

–    Att uträtta sina behov i det fria är en av de ledande orsakerna till diarré, som orsakar fler än 750 000 dödsfall för barn under fem år varje år.
–    Varje dag dör cirka 3000 barn under fem år på grund av diarré, de flesta förrän de fyllt två år.

Eliasson poängterar att genom att få slut på uträttning av behov i det fria, kan man dra ner på diarrérisken med 36 procent.

”Även den personliga säkerheten för kvinnor och flickor skulle öka”, säger han. ”Rapporter från flera länder visar att många våldtäkter sker då kvinnor måste lämna hemmet för att ta sig till avlägsna platser för att uträtta sina behov.”

Eliasson drar starkt på sina erfarenheter, både som diplomat för Sverige och för FN. Under ett seminarium i ett fullpackat auditorium vid Uppsala universitetet, diskuterade Eliasson om FN:s framtid med den förre generalsekreteraren Kofi Annan. Han talade om sina försök att lösa Darfurkrisen, som även den i viss mån handlar om klimatförändring och vattenbrist. ”Jag vittnade hur brunnar förgiftades för att tvinga bybor lämna sina hem i Darfur.”

Som alltid använder Eliasson möjligheten, även med Kronprinsessan Victoria i publiken, att tala om vatten, sanitet och toaletter. Men varför dras Eliasson till dessa frågor, speciellt sanitetsfrågor, vilka anses som tabu av många och inte väcker uppmärksamhet?

Möjligtvis kan svaret till denna fråga hittas i hans tal, då han sade att människor ibland känner sig frustrerade och kraftlösa inför all ondska i världen: ”Vi säger att det här går över min kapacitet och kompetens. Vi vänder vår uppmärksamhet på andra saker, ifrån den otrevliga verkligheten. När det kommer till vatten- och sanitetsproblem är dynamiken annorlunda. Jo, det är ett enormt problem, men det är även ett praktiskt problem, som är konkret och förstått över hela jorden.”

Uträttandet av behov utomhus var en avgörande komponent i kampanjen ”Call to Action on Sanitation”, som Eliasson lanserade på uppdrag av generalsekreteraren. Call to Action fastställer 2025 som målet för att få slut på uträttning av behov i det fria, genom att ge alla människor tillgång till sanitära anläggningar. Eliasson och hans partner vann en viktig politisk kamp då FN:s generalförsamling antog beslutet att instifta Världens toalettdag den 19 november varje år.

”Vi måste bryta tabun”, sade Eliasson. ”Precis som ordet ”toalett” bröts in i den politiska diskursen för några år sedan måste vi inkorporera ”uträttandet av behov i det fria””.

Bland diplomatiska kretsar har stora steg tagits, vare sig de gillar eller inte gillar att tala om toaletter och uträttandet av behov.