Ban: Glömskan är vår värsta fiende

Auschwitz

Auschwitz

27.1.2014 – ”Överallt omkring oss har vi tecken på hur farligt det är att glömma”, varnar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt debattinlägg publicerat idag på den internationella dagen till minne av förintelsens offer.

FN har utlyst den 27:e januari till åminnelse av holocaust, årsdagen för befrielsen av Auschwitz koncentrationsläger.

”I år är det två årtionden sedan folkmordet i Rwanda. Konflikterna i Sydsudan, Syrien och den Centralafrikanska republiken har alla fått oerhörda dimensioner. Hatet cirkulerar fortfarande i våra samhällen och vår politik. Världen kan och måste göra mer för att eliminera giftet som ledde till koncentrationslägren”, skriver generalsekreteraren i sin artikel ”Ett besök på Auschwitz”.

”Jag tänkte på fångarna som stod nakna i timtal i isande kyla, separerade från sina familjer och med rakade hjässor då de förbereddes för gaskamrarna. Jag tänkte på dem som hölls vid liv för att de skulle kunna arbeta sig till döds. Och framförallt reflekterade jag över hur svårt det är att föreställa sig holocaust även idag. Grymheten var så djup, skalan så stor – nazisternas världssyn så förvrängd och extrem, dödandet så organiserat och beräknat”, skriver Ban.

Generalsekreteraren besökte Auschwitz-Birkenau, som finns på listan över UNESCO:s världsarv, förra november. Ban poängterar att kampen mot hatet är en av de viktigaste FN bedriver. Människorättsmekanismer arbetar för att skydda människor, specialdomstolar och tribunaler strävar till att kämpa mot straffriheten, kämpa för rättvisa och avvärja våld. FN:s specialsändebud för avvärjandet av folkmord och skyldigheten att skydda skannar världen för tecken på hatbrott. Och initiativet kallat civilisationernas allians, Alliance of Civilizations, försöker parera hatgärningar från antisemitism och islamofobi till ultranationalism och fördomar mot minoriteter.

Sist, men inte minst, arbetar FN även med lärare och studenter på alla kontinenter för att främja tolerans och universella värden.

Under årets högtidligheter på FN:s högkvarter kommer Steven Spielberg att hålla tal, vars Shoha-institut för visuell historia och utbildning är en grundsten för bevarandet av de överlevandes vittnesmål.

”Några steg från Auschwitz krematorium tog jag ett ögonblick för att reflektera… Mitt hopp är att vår generation, och de följande, kan anamma samma anda av kollektiv mening för att förebygga liknande grymheter från att hända på nytt, och bygga en värld med jämlikhet för alla”, skriver Ban Ki-moon.

Se även UNRIC:s utvalda länkar och bakgrundsdokument:

Folkmord: http://unric.org/html/english/library/backgrounders/genocide_eng.pdf Rasism: http://unric.org/html/english/library/backgrounders/racism_eng.pdf
Minnesdagen 2013: https://unric.org/sv/aktuellt/26101-mod-i-hatets-mitt