FN: kemikalier ett globalt hot

Hormone disrupting chemicals UNEP Photo

Hormone disrupting chemicals  UNEP Photo

26.2.2013 – Vi lever i en värld där tiotusentals kemikalier används varje dag. Forskarna har hittills identifierat flera hundra som hormonstörande men de flesta är ännu inte studerade. De risker kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade, visar en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO.

Rapporten behandlar störningar som ökar och som kan kopplas till hormonstörande ämnen. Bland annat cancer, fetma, diabetes, försämrad spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar, födsloeffekter, ovanligt tidig bröstutveckling samt sköldkörtelproblem är störningar som ökat i oroande takt.

”Den viktigaste globala utmaningen är att hitta sätt att minimera exponeringen för de kemikalier som kan ge störningar på hormonsystem och leda till negativa hälsoeffekter. Detta är ett miljöhot av minst samma dignitet som människans påverkan på klimatet”, säger professor Åke Bergman, internationellt erkänd miljökemist vid Stockholms universitet och en av ledarna för rapporten.

De hormonstörande ämnena är många. Kända exempel är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel. Ett fåtal har förbjudits och effekterna har varit uppenbara, som förbuden mot DDT och bly i bensin.

Kemiska produkter är i alltmer ökande grad en del av det moderna livet och understöder många ekonomier, men den bristfälliga övervakningen av kemikalier är ett hot om vi skall uppnå viktiga utvecklingsmål och framförallt en hållbar utveckling för alla”, sade Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram UNEP.