A-Ö Webbindex

Iran: FN varnar för ytterligare ”statssanktionerat dödande”

Den iranska regeringen står inför ett förnyat starkt fördömande från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som anklagade regeringen för ”statssanktionerat dödande” av demonstranter.

Volker Türks anklagelse om att straffrättsliga förfaranden och att dödsstraffet vapeniserats för att utrota oliktänkande, är en följd av de senaste månadernas avrättning av fyra personer inblandade i rikstäckande protester. Protesterna utlöstes av Mahsa Aminis död i polisens förvar i september.

”Vapeniseringen av straffrättsliga förfaranden för att straffa människor för att de utövar sina grundläggande rättigheter – såsom de som deltar i eller organiserar demonstrationer – motsvarar statligt sanktionerat dödande”, sade Türk. ”Irans regering skulle bättre tjäna sitt och dess folks intressen genom att lyssna på deras klagomål.”

Dessutom uppmanade FN:s chef för mänskliga rättigheter de iranska myndigheterna att genomföra rättsliga och politiska reformer ”för att säkerställa respekt för mångfald i åsikter, rätten till yttrande- och mötesfrihet och full respekt och skydd av kvinnors rättigheter på alla områden av livet”.

I Genève förklarade talespersonen Ravina Shamdasani för FN:s högkommissarie att de avrättade demonstranterna hade fördömts efter ”försnabbade” utfrågningar. Dessa misslyckades med att uppfylla de garantier för rättvis rättegång som krävs av internationell lag om mänskliga rättigheter som är bindande för Iran, insisterade hon.

”Dessa är avrättningar av staten som FN är emot under alla omständigheter”, sa Ravina Shamdasani.

”Med tanke på en nästan fullständig brist på vederbörlig process, och med tanke på användningen av tortyr och misshandel, kan vi säga att det här inte bara är avrättningar, utan de är statligt sanktionerade mord, de är godtyckliga berövanden av liv av staten.”

En hand som hålls upp under demonstrationer
Iranier utomlands deltar i protesterna. Foto: Unsplash/Albert Stoynov

Ytterligare två demonstranter kommer att avrättas inom kort, enligt FN:s kontor för mänskliga rättigheter, OHCHR. Enligt OHCHR har kränkningar av rättegångsgarantier och garantier för rättvis rättegång innefattat användning av vagt formulerade straffbestämmelser, nekad tillgång till en advokat enligt den anklagades val och rätten att lägga fram ett försvar, påtvingade erkännanden som erhållits genom tortyr och misshandel, underlåtenhet att respektera oskuldspresumtionen och förnekande av rätten att överklaga.

I sitt uttalande förklarade FN:s chef för mänskliga rättigheter Türk att de senaste dödsdomarna avkunnades efter fällande domar för ”moharebeh” (för krig mot Gud) och ”efsad-e fel arz” (korruption på jorden). Dessa anklagelser ligger långt under den tröskel som krävs enligt internationell lag om mänskliga rättigheter innan någon lagligt kan dödas.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19