A-Ö Webbindex

Sverige höjer bidraget till UNICEF i Jemen

Sveriges biståndsmyndighet (Sida) har bidragit med 25 miljoner kronor (2,44 miljoner USD) i finansiering till UNICEFs Humanitarian Action for Children (HAC). Detta generösa bidrag kommer att säkerställa att tusentals utsatta barn och kvinnor har tillgång till akuta livräddande bastjänster.

Sverige har länge visat sitt engagemang för barns rättigheter i Jemen. Sveriges generösa stöd gör det möjligt för UNICEF att fördela resurser där de bäst behövs för de mest utsatta barnen, vilket möjliggör både omedelbara åtgärder och långsiktig planering för kritiska humanitära insatser.

”Åtta år av konflikter har lett till att 12,9 miljoner barn befinner sig i behov av en eller flera former av humanitär hjälp”, säger Peter Hawkins, UNICEF-representant i Jemen. ”Vi tackar Sverige för dess generösa och uthålliga stöd till jemenitiska barn genom flexibel finansiering. Det gör det möjligt för oss att fortsätta våra ansträngningar för att möta behoven hos barn i Jemen.”

Flexibla resurser gör det möjligt för UNICEF att fylla akuta behovsluckor och att reagera på ett snabbt, smidigt och relevant sätt för att ta itu med de kritiska och föränderliga behoven på plats.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19