Ban: Ickevåldsdagen ett tillfälle att förespåka rättvisa och fred

Idag uppmärksammar vi den andra internationella ickevåldsdagen. Dagen firas den 2 oktober till minnet av Mahatma Ghandi’s födelsedag.

Ghandi var en indisk advokat, politiker och andlig ledare, han ledde den Indiska självständighetsrörelsen och tillämpade ickevåldsstrategin.

Dagen har en särskild betydelse i år eftersom den infaller under 60-års jubileet för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I sitt budskap på den internationella ickevåldsdagen konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ” det finns en grundläggande filosofisk samband mellan förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de principer som Mahatma Ghandi förespråkade”. 

”Ghandi hittade alltid svaret i handlingar. Som han sade: ”Ett enda uns av handling är värt ett helt ton av teori.” Vi andra kan försöka eftersträva hans anda genom att upprätthålla ickevåld, rättvisa och fred.”
 
Dagen instiftades av FN:s generalförsamling år 2007 genom resolution 61/271 som ett tillfälle att sprida ett budskap om ickevåld.