Ban Ki-moon sammankallar toppmöte om migrant- och flyktingflöden

HLM

HLM

29.9.2015 – Migranter och flyktingar har hamnat på toppen av FN:s agenda, och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sammankallar nu ett toppmöte vid sidan av generalförsamlingens pågående sjuttionde session.

Toppmötet, som äger rum på onsdag den 30:e september, kommer att ge medlemsstaternas ledare chansen att diskutera utmaningar och skyldigheter, men även de möjligheter som migrationen medför. Mötet kan följas live via http://webtv.un.org.

”Vi behöver långsiktiga strategier, kombinerade med tvärpolitiska åtgärder”, sade Ban. ”Migration och flyktingströmmar kan hanteras på ett effektivt och principfast sätt genom effektivt samarbete mellan ursprungsländer, transit- och destinationsländer. Det internationella samfundet måste utveckla en effektiv respons i enlighet med universella mänskliga rättigheter och humanitär standard, och det innefattar rättigheten att kunna söka asyl.”

A group of refugees are walking from the Hungarian train station towards and into AustriaUnder generalförsamlingens första sammanträde påpekade chefen för FN:s internationella organisation för migration (IOM), William Lacy Swing, att den ökande fientliga attityden i Europa onödigtvis hotar migranters liv. Dessutom skuggar den de globala fördelar som migration medfört under historiens lopp.

Allt eftersom populister och vissa medier i allt ökande grad beskriver migranter negativt, underblåser det människors rädsla för det okända – vilket i sin tur vidgar klyftorna i olika samhällen och hotar de människor som söker ett bättre eller tryggare liv. ”Generalförsamlingens delegater måste komma ihåg att migration är en drivkraft för tillväxt, innovationer och företagarskap i både ursprungs- och destinationsländer”, sade Swing.

Även FN:s högkommissarie för flyktingar, António Guterres, påpekade på lördag att världen väntat alltför länge med att åtgärda flyktingkrisen som underblåsts av krigen i såväl Syrien som annorstädes, även om de rikare länderna nu verkar förstå problemets verkliga omfattning.

”En av orsakerna till att flyktingarna börjat röra på sig i så stort antal är på grund av minskad internationell hjälp”, sade Guterres, och tillade att Turkiet, Jordanien och Libanon kommer att behöva miljarder dollar i bistånd för att klara av sin flyktingbörda.

”Det var inte förrän vi bevittnade ett massivt flöde mot Europa som de utvecklade länderna insåg hur allvarlig krisen är”, sade han. ”Om vi hade sett ett massivare stöd till alla de utvecklingsländer som hittills erbjudit dessa flyktingar härbärge och skydd, hade detta aldrig hänt.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: FN:s specialrapportör för migranters mänskliga rättigheter: Låt oss inte låtsas att Europas respons fungerar
Artikel:  FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura: Förhandlingar mellan Saudiarabien och Iran kunde avsluta kriget i Syrien

På engelska:

UNHCR: Skilled Syrians join refugee exodus
UNHCR: Refugee or migrant – words do matter