A-Ö Webbindex

Sveriges plan för att utöka kärnkraften i fokus under Grossis besök

Sveriges förnyade engagemang för kärnkraft belyser det växande globala intresset för denna energikälla. Syftet är att möta de dubbla utmaningarna: att ta itu med klimatförändringarna och möta en ökad efterfrågan på el, sa IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi under veckans officiella besök i Sverige, där han också mötte ett stort företag som producerar strålbehandling för att säkerställa bättre cancervård till behövande runt om i världen.

I Stockholm träffade Grossi regeringstjänstemän i höga positioner, inklusive utrikesminister Tobias Billström och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, samt nyckelpersoner inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och statliga Vattenfall.

En man i en talarstol inför en publik
IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi talade kring kärnkraftsrelaterade frågor inklusive Ukraina, Iran och Nordkorea, vid Svenska Utrikespolitiska institutet. (Foto: IAEA).

Sex kärnreaktorer

Sverige introducerade kärnkraft för första gången på 1960- och 1970-talen och driver för närvarande sex reaktorer på tre olika platser. Dessa levererar nästan en tredjedel av all elektricitet, medan vattenkraft står för mycket av resten. Detta representerar hälften av de 12 reaktorer som genererade elektricitet för ett kvarts sekel sedan, men den regering som tillträtt efter valet förra året har klargjort sitt mål att vända denna nedåtgående trend och utöka kärnkraftens roll under de kommande två decennierna och genomföra lagändringar som syftar till att bana väg för en sådan energiomvandling.

”Sverige har i mer än ett halvt sekel varit en av de ledande internationellt när det gäller kärnteknik. Man vidtar nu åtgärder för att underlätta en ny expansionsfas för att möta en förväntad snabb tillväxt i efterfrågan på el för att driva sin ekonomi. De är en föregångare i omställningen av ren energi, och förlitar sig redan nästan uteslutande på kärnkraft, vattenkraft och förnybara energikällor för sina energibehov, säger generaldirektör Grossi.

”Mina diskussioner i Stockholm med högre tjänstemän inom myndigheter, reglering och industri har visat en gemensam förståelse för att världen behöver mer kärnkraft för att effektivt kunna bekämpa klimatkrisen. Genom att tillförlitligt generera reglerbar energi 24/7, är kärnkraft ett idealiskt komplement till vind- och solenergi, säger han.

IAEA följer utvecklingen i Sverige med stort intresse och är redo att ge allt stöd som kan komma att behövas. Jag är väldigt uppmuntrad av det jag ser här.”

Sverige vänder sig alltmer till kärnkraft som ett led i ansträngningarna att möta några av de mest angelägna utmaningarna som världen står inför. De är långt ifrån ensamma, eftersom många andra länder planerar att antingen utöka eller utöka befintlig kärnkraft eller lansera nya.

Svenska tjänstemän uttryckte stor uppskattning för IAEA:s förmåga att främja fredlig och säker användning av kärnenergi och förhindra spridning av kärnvapen. De välkomnade särskilt IAEA:s arbete för att hjälpa till att avvärja faran för en kärnkraftsolycka under konflikten i Ukraina och herr Grossi tackade dem för landets bidrag utanför budgeten för denna viktiga uppgift.

”Situationen vid Ukrainas kärnkraftverk i Zaporizhzhya är fortfarande extremt prekär, med indikationer på ökad militär aktivitet och spänningar i regionen. Nu mer än någonsin är IAEA:s närvaro av största vikt. Vi kan bara genomföra dessa aktiviteter på grund av det generösa stöd vi får från Sverige och andra IAEA-medlemsstater”, sa han.

Lagring av använt kärnbränsle

Under sitt möte hos den svenska kärnkraftstillsynsmyndigheten kom Grossi och SSM:s generaldirektör Michael Knochenhauer överens om vikten av IAEA:s nya Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) som syftar till att förbättra harmoniseringen av regleringsverksamheten och standardisera industriella metoder, vilket skulle uppmuntra till expandering av nya kärnkraftskonstruktioner. IAEA har under de senaste månaderna genomfört två kärnsäkerhetsuppdrag i Sverige. Initiativet syftar till att underlätta en säker och säker utplacering av små modulära reaktorer (SMR) för att maximera deras bidrag till att nå netto noll koldioxidutsläpp – ett ämne som han diskuterade med verkställande direktör Anna Borg på Vattenfall, som har lanserat en förstudie för att bygga sådana reaktorer i Sverige.

”Kärnenergi i allmänhet – och SMRs i synnerhet – skapar mycket spänning bland företag och allmännyttiga företag. Vi ser ett naturligt partnerskap mellan IAEA och industrin inom dessa områden”, sa Grossi, som för två år sedan lanserade Group of Vienna, med VD:ar och representanter för ledande och allmännyttiga företag. SKB:s vd Jessica Palmqvist informerade generaldirektör Grossi om sina detaljerade planer på att – som ett av de första länderna i världen – bygga en slutförvaring för att lagra tusentals ton använt kärnbränsle djupt under jorden. På onsdag åker Grossi till kustkommunen Oskarshamn i sydöstra Sverige för att besöka SKB:s underjordiska laboratorieanläggningar där man bedriver forskning i att bygga förvar för använt kärnbränsle.

Tre män i kostym
Elektas VD Gustaf Salford, IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi och Laurent Leksell, Elektas styrelseordförande träffades i Stockholm för att diskutera den globala cancervården. (Foto: Elekta)

Kamp mot cancer

I Stockholms högkvarter för det svenska strålterapiföretaget Elekta undertecknade generaldirektör Grossi ett partnerskapsavtal med ordförande Laurent Leksell och VD Gustaf Salford för att intensifiera samarbetet under IAEA:s Rays of Hope-initiativ för att hjälpa till att skapa välbehövliga medicinska tjänster för att bekämpa cancer i länder som för närvarande saknar sådan kapacitet, till exempel i Afrika.

”Genom att gå samman kommer vi att bli mer effektiva när det gäller att hjälpa de människor som behöver det mest”, sa generaldirektör Grossi.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19