Världen behöver färre vapen, inte fler

Photo: "Loyalist Arms Factory" by Burns Library, Boston College 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo: "Loyalist Arms Factory" by Burns Library, Boston College 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

14.4.2014 – I en värld där människor fortfarande lever i extrem fattigdom, dör av undernäring och saknar tillgång till hälsovård, och där pandemier skördar liv, är det viktigare än någonsin att nedrustningsförhandlingar trappas upp. Nivån på de globala militära utgifterna är ofantligt hög och år 2012 markerade med sina 1,75 miljarder dollar ett tvivelaktigt rekord.

Ekonomiskt stöd för vapenproduktion, upprustning och övervakning av privatpersoner måste bli en sekundär fråga, och världen måste istället satsa allt den kan på humanitärt bistånd, miljöskydd, kampen mot klimatförändring och en hållbar, grön ekonomi.

Dessa var slutsatserna FN:s oberoende expert för en demokratisk och jämlik värld, Alfred Zayas, presenterade under den globala kampanjdagen mot skenande militärutgifter, Global Day of Action on Military Spending, som firas den 14:e april. Zayas uppmanar alla världens regeringar att proaktivt informera allmänheten om militära utgifter och även redogöra för dem.

”Varje demokrati måste inkludera det civila samhället i budgetprocesserna, och alla sektorer i samhället måste konsulteras för att uppnå beslut baserade på befolkningens verkliga prioriteter. Lobbyister, militära kontraktorer och andra representanter för militärindustrin kan inte tillåtas kidnappa dessa prioriteter på folkets bekostnad.”

På basen av representativa opinionsundersökningar borde parlament enligt Zayas sedan implementera folkets vilja och markant skära ned på militära utgifter, vare sig vi talar om vapenproduktion, militärforskning, utländska militärbaser, övervakning av privatpersoner, information eller militära operationer. Skatteintäkter borde omdirigeras så de nyttjar civila, politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter, forskning för hållbara energikällor och stöd för hållbar utveckling.

”I min nästa rapport till rådet för mänskliga rättigheter kommer jag att utforska de möjliga konsekvenserna av militära utgifter för en demokratisk och jämlik världsordning. Jag kommer att undersöka hur information delges befolkningen gällande militära utgifter och vilka mekanismer det finns som förebygger missbruk”, sade Zayas.

”Jag är överraskad att så få, i dagens kontext av socio-ekonomisk kris, har gjort sina röster hörda eller indignerats av de oproportionerligt stora summorna vi tillåter våra regeringar spendera på militär och krigsmateriel. Nedskärningar borde göras inom slösaktiga militära utgifter, inte inom socialskydd.”