Över 116 miljoner människor stod upp mot fattigdomen

Över 116 miljoner människor, nästan 2 procent av jordens befolkning deltog i ”Stand Up Against Poverty”-kampanjen under veckoslutet 17-19 oktober för att kräva ett slut på fattigdomen och orättvisorna i världen. Enligt Guinness rekordbok är det ett nytt världsrekord i antal människor som enats kring en fråga. 

”Det var utan tvekan den största globala mobiliseringen av människor mot fattigdomen i mannaminne. Människor runt om i världen krävde att världens ledare måste leva upp till de löften de gett för att nå millenniemålen före år 2015 – inga fler ursäkter eller förseningar godtas, sade Salil Shetty from FN:s millenniemålskampanj.

”Det här är en fantastiskt bevis på den globala beslutsamheten som finns för att få slut på den extrema fattigdomen. 116 miljoner människor kräver att alla skall ha tillgång till mat, vatten, hälsovård, utbildning och arbete. 116 miljoner människor har stått upp tillsammans och sagt nej till fattigdom, världens ledare måste lyssna till detta – budskapet kan inte ignoreras, sade ärkebiskop Desmond Tutu.

” Det faktum att allt fler deltar i kampanjen är ett bevis på att det måste ske en förändring, konstaterade Eveline Herfkens från FN:s millenniemålskampanj. ”Världens ledare måste notera detta och agera.”

Antal människor som deltog i olika evenemang under veckoslutet är enligt Guinness rekordbok följande:

Afrika             24,496,151
Arabstaterna   17,847,870
Asien              73,151,847
Europa                 951,788
Latinamerika         211,250
Nordamerica        123,920
Oceanien              210,803

Totalt            116,993,629