Sverige utser nationell samordnare för Globala målen

Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030
Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030

Den 21a februari utnämnde svenska regeringen Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030 och Globala målens genomförarande i Sverige.

Som nationell samordnare kommer Wikström att arbeta för att stärka, främja och fördjupa olika aktörers arbete inom Målen och utveckla samarbetet och partnerskapet mellan olika aktörer i samhället. En viktig del i arbetet kommer att vara på att inkludera barn och ungas perspektiv dem som är mest sårbara i samhället.

Gabriel Wikström har tidigare varit minister med ansvar för folkhälso- och hälsovårdsfrågor. Han har även varit kommunpolitiker och engagerat sig i ungdomsfrågor.

(ww.globalamalen.se)