Barnäktenskap och könsstympning – sedvänjor med förödande konsekvenser

UNI77840 Holt-575x383

UNI77840 Holt-575x383

1.8.2014 – Mer än 130 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för någon form av könsstympning i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande.

Mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över idag ingick äktenskap som barn. Mer än var tredje – omkring 250 miljoner – var yngre än 15 år.

Ny data presenterad av UNICEF visar att förekomsten av sedvänjorna minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots detta måste framstegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är vanligt. Detta konstaterades under Girl Summit -toppmötet i London förra veckan.

Enligt den nya statistiken är barnäktenskap än mer utbrett. För flickor som ingår äktenskap innan de fyllt 18 år är risken större att de inte går ut skolan, och att de utsätts för våld i hemmet. Flickor i yngre tonåren löper större risk att dö på grund av komplikationer under graviditet och förlossning, än kvinnor i 20-årsåldern. De unga flickornas barn löper också större risk att dö före födseln eller under sin första månad i livet.

Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har däremot minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats. Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar, och tre miljoner flickor stympas varje år enligt FN:s befolkningsfond. Majoriteten av dem är under 14 år då ingreppet utförs. Konsekvenserna varierar från oerhörd smärta till infektioner, inkontinens, psykologiska men för livet – eller, i värsta fall, döden som resultat av blodförlust.

Betydligt mer intensiva och långsiktiga åtgärder behövs från alla parter i samhället, för att hundratals miljoner flickor ska slippa utsättas för djupgående, permanent och fullständigt onödig skada.

”Siffrorna visar att vi måste öka våra insatser. Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är mycket skadligt och nekar flickor rätten att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential”, säger UNICEFs chef Anthony Lake. ”Sedvänjorna skadar både flickorna själva, och deras familjer och samhällen. Flickor är inte någons egendom, de har rätt att bestämma över sina egna liv. Och när den rätten uppfylls är det till fördel för alla. Vi kan inte låta de svindlande siffrorna förlama oss, de måste driva oss att agera.”

UNRIC:s utvalda länkar:
UNICEF:s statistik: http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
UNFPA:s information: http://www.unfpa.org/topics/genderissues/fgm
Världshälsoorganisationen WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/