United Against Foodwaste goes Norden!

10531233 10152638156626445 8618986297704730398 o

10531233 10152638156626445 8618986297704730398 o

September 2014 – Fokus på matsvinn har ökat på de nordiska ländernas agenda efter att danska Selina Juul beviljades Nordiska Rådets miljöpris förra året.

En nordisk allians, ”United Against Food Waste Norden” har initierat evenemang för att stödja kampen mot matsvinn runtom de nordiska länderna denna sommar och höst. Koalitionen och alla dess intressenter, från producenter och försäljare till konsumenter, bygger på framgången av ett evenemang under samma namn som anordnades i Danmark förra året.

Food wasteOlika intressenter samlades runt organisationen ”Stop Spild af Mad”, ledd av Selina Juul, under ett stort evenemang mot matspill på Köpenhamns största torg i oktober 2013. Under evenemanget utdelade även det Nordiska ministerrådet första priset för en reklamtävling som anordnats i samarbete med UNRIC i den fem nordiska länderna, Baltikum och grannregioner i Ryssland. Reklamtävlingens 15 finalister har sedan dess rest runt världen –och runt de Nordiska länderna – som en del av FN:s kampanj mot matsvinn, ”Think.Eat.Save – Reduce Your Foodprint.”

Det första evenemanget mot matsvinn ägde rum i Sverige den 3:e juni och följs nu av Island den 6:e september, Finland under en hel vecka den 8.-14.9, Norge den 18:e och 21:a oktober och Danmark den 9:e oktober.

United Against Food Waste strävar till att minimera matsvinnet genom en serie offentliga evenemang och aktiviteter på de sociala medierna. Kampanjens mål är även att bidra med information och kunskap om matsvinn i Norden från A till Ö i livsmedelskedjan.

Du kan följa aktiviterna på Facebook under United Against Foodwaste Nordic.

Det Nordiska ministerrådet (NCM) stöder initiativet och samarbetar med många olika partners i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Island. De nationella informationspunkterna för NCM, Norden i Fokus, är partners under de nationella evenemangen som finansieras av de nordiska statsministrarnas initiativ mot matsvinnl och för grön tillväxt, Green Growth Initiative on Food Waste.