Kvinnors rätt till sin egen kropp

Foto: Flickr / Veronica Bautista / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Veronica Bautista / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

24.3.2014 – Alla kvinnor bör ha bestämmanderätt över sin egen kropp och rätten att besluta om när de vill ha barn. Reproduktiv hälsa handlar om trygg graviditet och födsel, förebyggande åtgärder och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar – samt familjeplanering och tillgång till preventivmedel.

Bristen på reproduktiv hälsa är ett av de största hoten mot kvinnor världen över.

Det är en människorättsfråga att få kunna bestämma om hur många barn man vill ha, men likväl lider miljontals kvinnor brist på tillgång till familjeplanering på grund av bristfällig information. 215 miljoner kvinnor som inte vill bli gravida, har inte tillgång till preventivmedel.

Fattigdom förblir en av de största orsakerna. 1 av 3 dödsfall i förbindelse med graviditet och förlossning hade kunnat undvikas om alla kvinnor haft tillgång till adekvat vård.

I många samfund saknar kvinnorna även möjligheten att bestämma över sin egen kropp på grund av diskriminering eller våld i samfundet eller inom familjen. Detta leder till oönskade graviditeter samt riskfyllda aborter. Varje år dör över 350 000 kvinnor som ett resultat av komplikationer under graviditet och födsel, eller illegala aborter. 99 % av dessa bor i utvecklingsländer.

Under FN:s befolkningskonferens i Kairo år 1994 vidtog 179 länder en handlingsplan för de följande 20 åren. Detta innebar ett genombrott för arbetet för jämlikhet och kvinnors rättigheter.

Sammanhanget mellan befolkning och utveckling sattes på agendan och man erkände att en bärande utveckling inte kan ske utan att kvinnor roll stärks.

Jämlikhet, utrotandet av våld mot kvinnor och kvinnors rätt till att kontrollera sin fruktbarhet var huvudpunkterna i handlingsplanen. De konkreta mål som vidtogs fokuserade på universell tillgång till utbildning, minskning av barna- och mödradödlighet, universell tillgång till reproduktiv hälsa, hjälp vid förlossning och bekämpning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Om kvinnor fick bestämma

Om kvinnor själv fick bestämma hur många barn de ville ha, hade det bidragit till att stabilisera antalet människor i världen.

Utbildade kvinnor väljer ofta att få färre barn, och får dem senare i livet. Detta ger kvinnorna en möjlighet till ökad jämställdhet med män, samt möjlighet att delta i arbetslivet.

Kvinnor som förtjänar pengar investerar i sina familjer och sörjer för bättre mat och skolgång för sina barn. Detta banar vägen bort från fattigdomen och bidrar till jämlikhet mellan män och kvinnor.