A-Ö Webbindex

Ökat behov av tolerans i en splittrad värld

Den 16 november är den internationella dagen för tolerans. Tolerans är en grundpelare i det globala samhällets förmåga att samexistera harmoniskt, respektera olika trosuppfattningar och främja ömsesidig förståelse.

1995 antogs Unescos principförklaring om tolerans för att respektera och uppskatta det rika utbud av kulturer som präglar vår värld. Människor idag är mer uppkopplade, men det betyder inte att det finns mer förståelse. Den nuvarande krisen i Gaza delar världen som vi känner den. Den globala intoleransen ökar. Vi måste aktivt arbeta mot denna polarisering för att återställa fred och skydda mänskliga rättigheter.

Vad betyder global tolerans?

Tolerans skapar harmoni till våra olikheter. Tolerans är respekt, acceptans och uppskattning av rik mångfald av vår världs kulturer, våra uttrycksformer och sätt. Tolerans bidrar till en fredlig kultur.

Tolerans är en aktiv attityd som föranleds av ett erkännande av de universella mänskliga rättigheterna och andras friheter. Den kan under inga omständigheter användas för att rättfärdiga intrång i dessa grundläggande värden. Tolerans är det ansvar som upprätthåller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Två händer som håller varandra
Foto: Unsplash/Aaron Blando Tejedor

Tolerans är nyckeln till ett globaliserat samhälle i fred

I en globaliserad värld där olika kulturer möts mer ofta, frivilligt eller på grund av förflyttning, är tolerans nyckeln till att upprätthålla fred. Vi måste acceptera det faktum att människor är naturligt olika i utseende, situation, tal, beteende och värderingar. Alla människor har rätt att leva i fred och att vara som de är.

Tolerans betyder inte att man tolererar social orättvisa eller att man överges eller försvagas av ens övertygelse. För att uppnå tolerans på statlig nivå måste en stat genomdriva rättvis lagstiftning, lika möjligheter för alla och ratificera konventioner om mänskliga rättigheter. Stater måste erkänna mångkulturalism.

Intolerans leder till utanförskap och hämmar fred, utveckling och demokrati.

Internationella konflikter ökar intoleransen

Konflikten i Gaza polariserar det globala samhället och främjar hat. Runt om i världen har islamofobi och antisemitiska trakasserier, attacker och hatretorik mångdubblats. FN:s chef för mänskliga rättigheter Volker Türk fördömer denna ökning av hat:”Konsekvenserna av denna kris har varit dramatiska – på regional och global nivå”, sa Türk den 4 november. ”Den har skickat chockvågor över alla regioner och avhumaniserat både palestinier och judar. Vi har bevittnat enkraftig ökning av hatretorik, våld och diskriminering, fördjupade sociala sprickor och polarisering, tillsammans med förnekandet av rätten till yttrandefrihet och fredliga möten.”

Antisemitism och islamofobi representerar en intolerant och fördomsfull ideologi riktad specifikt mot de judiska och islamiska samfunden. Det är en form av diskriminering som undergräver jämställdhetsvärderingarna och respekten för individer. Att motverka diskriminering kräver ett starkt engagemang för att främja tolerans, bekämpning av fördomar och upprätthållande av principerna om jämlikhet och respekt för alla etniska och religiösa grupper.

”När spänningar och känslor är starka, är det lagen som måste vägleda oss när det gäller att skydda mänskliga rättigheter,” sa högkommissarien för mänskliga rättigheter. ”Stater måste säkerställa och möjliggöra utrymme för deltagande och debatt. De kan inte i onödig grad begränsa deltagande och debatt eller kritiska kommentarer om konflikter, eller uttryck för solidaritet med antingen israeler eller palestinier.”

Tolerans är inte att ta för givet

Tolerans är mycket mer än att passivt acceptera den andre. Vi är skyldiga att agera på grund av att tolerans måste läras ut, vårdas och försvaras. Tolerans kräver investeringar av stater och människor för att uppfylla sin fulla potential genom utbildning, inkludering och möjligheter. Det betyder att bygga samhällen grundade på respekt för mänskliga rättigheter.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19