Ciné-ONU: Sport ger flickor styrka

För att uppmärksamma the International Day of the Girl Child, Internationella dagen för flickor, (11 oktober) stod UNRIC värdar för en filmförevisning av dokumentären Raise the Bar.

Margrét Jónasdóttirs dokumentärfilm berättar den inspirerande historien om ett basketlag för unga flickor och deras kamp för jämställdhet i basket på Island. Basketlaget för flickor grundades år 2015, för en grupp flickor i åldern 8 till 13 år på Island. Flickorna var rigoröst drillade som professionella idrottare på planen. De satte sina mål högt, tävlade alltid mot de bästa lagen och med den ambitionen vann de såväl flick- som pojkturneringar.

Tills de plötsligt inte längre fick tävla med pojkarna. Detta faktum var något som inte accepterades av tränaren och flickorna i laget. Därför, med stora uppoffringar, bestämmer de sig för att kämpa för rätten att fortsätta spela och delta i turneringar.

Filmförevisningen introducerades av Kristján Andri Stefánsson, ambassadör för Island i Belgien. Han poängterade faktumet att trots att ”de kommer från Island, ett land där vi har gjort så stora framsteg när det gäller jämställdhet och mångfald”, finns det fortfarande arbete kvar att göra.

En man på en scen.
Visningen av dokumentären introducerades av Kristján Andri Stefánsson, Islands ambassadör i Belgien, som uttryckte att vi har en lång väg kvar att gå när det gäller jämställdhet. Foto: UNRIC

En effektfull film

Filmen följdes av en paneldiskussion, modererad av UNRICs direktör Sherri Aldis. De svårigheter och utmaningar som flickorna stötte på i sin kamp för att spela basket fick genklang hos publiken och påminde oss om att stereotyper och normer kring hur kvinnor ska bete sig fortfarande håller oss tillbaka. Michaela Moua, antirasismkoordinator vid EU-kommissionen, utgick från sin egen bakgrund som basketspelare i Finland, de kamper hon genomdrev och det förtroende hon fick.

”Genom sporten och engagemanget lärde jag mig olika livskunskaper som har burit mig genom livet”, sa Michaela Moua.

Margrét Jónasdóttir, producent för ”Raise the Bar”, diskuterade hur det faktum att man coachar idrottare istället för ”flickor” förändrade så mycket för laget och var stärkande för spelarna.

”Hur många kvinnor och flickor som jag känner kunde inte ha lärt sig så mycket, istället för att bara vara rädda när någon skriker på dig. Istället titta dem i ögonen och tänka ”på riktigt”? Dessa verktyg som dessa flickor har kommer att ta dem så långt.”

”Det handlar om så mycket mer än bara spelet. Det handlade om att låta tjejerna se sig själva i världen så som pojkar ser sig själva i världen” sa Moua och fortsatte: ”Sport kan vara ett sätt att upptäcka sig själv och hitta sig själv i världen oavsett dina förutsättningar.

Tre personer på en scen
Enligt de senaste beräkningarna är det 300 år kvar tills vi når jämställdhet, säger Birgit Van Hout, chef för representationskontoret i Bryssel. Foto: UNRIC

Sätt empowerment på agendan

Det finns 600 miljoner tonårsflickor i världen idag. Direktör för FN:s befolkningsfond och representationskontoret i Bryssel, Birgit Van Hout, sa till publiken, ”De allra flesta av dem åtnjuter inte samma rättigheter som pojkar. […] Sociala normer fortsätter att hålla flickor små och hålla tillbaka dem”.

”Det kommer att ta 300 år innan vi når jämställdet”, sa Van Hout. ”Vi gör tyvärr inga framsteg med detta globala mål”. Hon påpekade alarmerande fakta, inklusive att en av fem flickor gifts bort som barn, och att vi ser en dramatisk ökning av flickor som gifts bort under åldern 14 år. Hon uppmanade till att jämställdhet ”bör vara vår agenda varje dag under hela året”. Hon konstaterade att vi måste börja med politisk vilja, vi behöver mer kvinnlig representation i statsledningen och att regeringar måste ta sitt ansvar gentemot kvinnor. Men allt är inte bara negativt, ”Vi ser att fler ungdomsrörelser och kvinnorättsrörelser blir mer och mer enhetliga och högljudda”. FN måste fortsätta sin roll i att erbjuda verktyg till regeringar och kvinnorörelser för att hjälpa dem att förverkliga och skydda kvinnors rättigheter.

Ung förespråkare för European Week of Action for Girls (EWAG) Coalition och vice ordförande i etiopiska nationella barnparlamentet samt ordförande för Amharas regionala barnparlament, Ehitemedhin, uppmanade paneldeltagare och publik, ”Att vara en bättre allierad för flickor globalt” . Foto: UNRIC

Lyssna på unga flickor med olika bakgrund

Sherifat har varit samhällsaktiv sedan 16 års ålder, särskilt inom kampen för flickors rättigheter. Som ung förespråkare för European Week of Action for Girls (EWAG) Coalition framhävde hon vikten av att lyssna på unga röster. Särskilt unga människor med olika identiteter behöver höras, påpekade hon. Michaela Moua betonade också vikten av intersektionalitet, ”Jämställdhet är nära kopplat till antirasismarbete. För att använda Martin Luther Kings ord ”Ingen av oss är fria förrän vi alla är fria”.

Sherifat betonade också att vi måste prata med unga människor eftersom vi ofta glömmer hur mycket de går igenom. “Uppmuntra alla att ha dessa samtal och ifrågasätta varför. Vi har alla internaliserade synpunkter på hur vi ska bete oss.” Ehitemedhin, en ung aktivist inom European Week of Action for Girls (EWAG) Coalition och vice ordförande i det etiopiska nationella barnparlamentet och ordförande för Amharas regionala barnparlament, gav också råd till beslutsfattare. Hon uppmanade dem, ”att vara bättre och mer allierade med flickor globalt”. Hon betonade vikten av utbildning och politiskt deltagande för unga flickor. Att slå fast att oavsett bakgrund, historia eller deras personliga förhållanden ska vi alla ha lika möjligheter.

Tack till åhörare och paneldeltagare och alla som deltog i Ciné-ONU och filmförevisningen av ”Raise The Bar”. För uppdateringar om framtida evenemang, följ oss här. Filmförevisningen arrangerades i samarbete med European Week of Action for Girls’ Coalition, Islands ambassad, Europeiska kommissionen, Cinema Galeries samt UNICEF, UN Women och UNFPA. Visningen är en del av det populära evenemanget Ciné-ONU som visar filmer och initierar diskussioner om viktiga FN-teman.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19