A-Ö Webbindex

Covid-19-vaccinationer har räddat fler än 1,4 miljoner liv i Europa

Sedan lanseringen i december 2020 har covid-19-vaccinerna lyckats minska antalet dödsfall till följd av pandemin med minst 57 %, vilket räddat fler än 1,4 miljoner liv i WHO:s europeiska region.

De flesta av den befolkningsgrupp som kunde räddas på grund av vaccinet var 60 år eller äldre, samtidigt utgör de även den grupp som löpte störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom och dödsfall i SARS-CoV-2-viruset. Enbart den första vaccinförstärkaren räddade 700 000 liv.

Detta utgör en del av forskningsresultaten efter en ny WHO/Europa-studie som avslöjar att den dödssiffra för COVID-19 i regionen som vi känner till och som för närvarande omfattar 2,5 miljoner, kunde vara så hög som 4 miljoner dödsfall utan vaccinerna.

”Vi har ständigt betonat vikten av covid-19-vaccinerna, särskilt för äldre människor och de mest utsatta. Denna studie dokumenterar resultatet av länder som implementerar dessa råd. Bevisen är oemotsägliga”, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa.

Sedan covid-19-pandemin började har regionen, som täcker 53 medlemsstater i Europa och Centralasien, sett fler än 277 miljoner bekräftade fall och över 2,5 miljoner registrerade dödsfall.

En medicinsk närbild av covid viruset
I studien har forskare beräknat hur många liv som räddats utifrån tidigare forskning som visat hur vaccinen minskat dödligheten i procent. Foto: Fusion Medical Animation/Unsplash

Vaccinernas kraft

Rapporten avslöjar en 57 % minskning av dödligheten bland åldersgruppen 70–79 och en minskning på 54 % av dödsfallen bland befolkningsåldersgruppen 60–69 år. Dödligheten var 52 % lägre i åldersgruppen 50–59 år. Åldersgruppen över 80 gynnades mest av vaccination, med en minskning av dödligheten med 62 %.

Bland personer i åldrarna 25 till 49 ledde effekten av en andra vaccindos till en minskning av dödligheten med 48 %.

Dödligheten kunde minska med upp till 75 procent

WHO/Europa-studien visar att covid-19-vaccinering räddade de flesta liv under perioden då Omicron-varianten var dominerande, från december 2021 till april 2023.

När det gäller påverkan på dödligheten i regionen som helhet såg Israel de största fördelarna för alla åldersgrupper med en minskning på 75 %, följt av Malta och Island med en minskning på 72 % respektive 71 %.

En bild av en dekal med texten Stay safe
Över 90 procent av dem som räddats av vaccin har varit personer över 60 år, visar den nya studien. Foto: Unsplash/Nick Fewings

Att lära sig leva med covid-19

När vintern intensifieras på norra halvklotet ökar fallen av covid-19 återigen, liksom sjukdomar från andra luftvägsvirus inklusive respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och influensa.

”COVID-19 har inte försvunnit. Vi har bara lärt oss att leva med det, säger Dr Kluge. ”En stor del av samhället har skaffat sig en viss nivå av immunitet, antingen genom vaccination, infektion eller båda. De flesta av oss är kapabla att bedöma vår egen risknivå och vår risknivå för andra. Och om vi blir sjuka med tecken på covid-19 eller influensa, vet de flesta av oss att det är bäst att stanna hemma och hålla sig ifrån andra.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19