A-Ö Webbindex

Dansken som inte kunde tåla svinn

För 15 år sedan inledde den entusiastiska danska entreprenören Selina Juul ett nytt initiativ för att förhindra matsvinn. Med tiden blev det en stor nationell och internationell framgång.

Det var den 31 juli 2008 som Juul gav sig ut för att ta reda på hur hon kunde hjälpa till att kämpa för en sak som berör oss alla – matsvinn. Hon startade en Facebook-grupp som fick uppmärksamhet i media på bara två veckor; och efter bara två månader övertygades den danska filialen av den nordiska lågpriskedjan REMA 1000 om att fasa ut konceptet med mängdrabatter, som var en viktig källa till matsvinn.Foto: Jasmin/Unsplash

Sedan dess har Juul initierat många projekt i Danmark och utomlands och fungerat som talare vid många konferenser hemma och utomlands – till och med i Vatikanen. ”Det är overkligt att det har blivit så stort. Man skulle inte ha föreställt sig det 15 år senare”, säger hon.

Selina Juul betonar att frågan om matsvinn också är en etisk fråga: Mat slängs medan människor i andra länder svälter. Detta är i linje med FN:s generalsekreterares budskap att matförlust och matsvinn är ”en etisk skandal”.

På FN:s agenda

Matsvinn och avfall i allmänhet har i allt högre grad stått på FN:s agenda.

För första gången uppmärksammar FN den 30 mars som International Day of Zero Waste (Internationella dagen för noll avfall). Dagen syftar till att lyfta fram och främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, stödja samhällsförändringar mot mindre avfall och mer återanvändning och öka medvetenheten bland vanliga medborgare och konsumenter om hur nollavfallsinitiativ bidrar till att främja agendan för hållbar utveckling 2030.

Avfallssektorn har en mycket negativ inverkan på tre globala kriser: klimatförändringar, biologisk mångfald och naturförluster samt föroreningar. Enligt uppskattningar producerar mänskligheten 2,24 miljarder ton hushållsavfall årligen, varav endast 55 procent hanteras genom lämpliga anläggningar. Varje år går omkring 931 miljoner ton mat förlorad eller slängs bort, och upp till 14 miljoner ton plastavfall kommer in i akvatiska ekosystem.

Hårt arbete utan lön

Så varför var det just Juul som försökte lösa matsvinnet? Hon säger att det var ett område som betydde mycket för henne och intresserade henne, och det togs inte riktigt på allvar just då. Därför fanns det en möjlighet att bidra med något nytt och välbehövligt till fältet. Man kan som entreprenör inte nödvändigtvis förvänta sig att ens goda idé ska lyftas fram över en natt – snarare tvärtom, faktiskt.

”De första åtta åren jobbade jag dagtid utan lön. På kvällar och nätter jobbade jag som egenföretagare och grafisk designer, så jag hade en inkomst, men att göra båda sakerna samtidigt innebar hårt arbete, säger Juul. Hårt arbete är ett nyckelord när man försöker förstå vad som krävs för att starta ett initiativ som Sluta slösa mat.

Enligt Juul krävs det en bra och ansvarsfull person som man har förtroende för och som man kan lita på, samtidigt som man har det stora, långsiktiga målet i åtanke trots ”de små hindren på vägen”. Slutligen krävs förstås också god kommunikativ förmåga att tala på konferenser eller kommunicera med media. En annan avgörande faktor är det långsiktiga perspektivet. Det är på grund av detta som Selina Juul föredrar att omtalas som entreprenör snarare än som aktivist: ”Ordet aktivist är faktiskt ett positivt ord, men så är det inte längre idag. Det är förknippat med att hälla tomatsoppa över Rembrandt-målningar och sånt. Jag förstår frustrationen hos unga aktivister, men med dessa metoder undergräver de sig själva – det som behövs är en långsiktig kamp och ett positivt budskap.

En blond kvinna i klänning som poserar framför texten Norden
Award ceremony for the Nordic Council prizes 2014, Stadshuset in Stockholm.

Det positiva budskapet har inneburit att Sluta slösa mat nu har ett brett utbud av partners. ”Vi är inte sådana som går ut och skäller på folk till vänster och höger”, och på så sätt kan organisationen samarbeta med ”många fler stora aktörer”. Juul understryker också att det lokala budskapet kan inspirera globalt. Som en del av en dokumentär gjorde BBC en kort video där Juul pratade om konsekvenserna av matsvinn globalt och hur hennes arbete med Sluta slösa mat hade hjälpt till att förändra danskarnas tankesätt. På kort tid fick videon 30 miljoner visningar på Facebook. Berättelsen handlar därför också om hur lokalt arbete kan göra stor skillnad även i internationell skala.

Arbetar med FN

2011 blev Juul inbjuden till Düsseldorf av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) för att fungera som talare vid dess internationella kongress. Sedan dess har hon arbetat med FN:s globala initiativ SAVE FOOD, och hon är också en del av Champions 12.3, ett samarbete mellan ett brett spektrum av privatpersoner, organisationer och regeringar för att implementera SDG 12.3, som ska ”säkra hållbar konsumtion och produktion mönster”. Detta är i allra högsta grad en kärnfråga på den första International Day of Zero Waste, internationella nollavfallsdagen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19