A-Ö Webbindex

Där det finns konflikter, finns det hungersnöd

När FN:s Världlivsmedelsprogram (WFP) vann Nobels fredspris i år berodde det främst på deras ansträngningar mot hungersnöd. Men kopplingen mellan konflikt och hunger förbises inte.

Enligt den norska Nobelpriskommittén bidrar WFP ”till att skapa bättre förutsättningar för fred i konfliktdrabbade områden. WFP är drivkraften bakom arbetet för att förhindra att hunger och hungersnöd används som vapen i krig och konflikt.”

Enligt David Beasley, generaldirektör för WFP, är hunger och konflikter oupplösligt kopplade: ”Vi kan inte utrota hungersnöd om vi inte avslutar konflikter samtidigt.”

Nobelpriskommittén uppmärksammade internationellt det avgörande arbetet i WFP för att stödja fredsprocesser i samhällen som drabbats av hunger, matbrist och konflikter. Globalt finns det cirka 690 miljoner människor som inte vet när och hur man ska få sin nästa måltid.

Enligt Beasley är hungersnöd ett av de största hoten mot varaktig fred. ”Där det finns konflikt, det finns hungersnöd, och där det finns hungersnöd, finns det ofta konflikter. Vi kan inte förverkliga vårt mål [Världsmål 2 för hållbar utveckling] att utrota hunger om vi inte skapar fred samtidigt. Och så länge det finns hungersnöd kommer vi aldrig att ha en fredlig värld. ”

WFP är den största humanitära organisationen inom området och sysselsätter mer än 17 000 personer världen över.

Miljontals människor hotas av hungersnöd

COVID-19, i kombination med klimatförändringar, som är slående och allvarlig, har förvärrat den akuta livsmedelsbristen i utsatta områden. För närvarande känner vi konsekvenserna av det mänskliga beteendet som har förstört miljöer och förhållanden för jordbruket och därmed också skapat massiv matbrist. Överkonsumtion i den globala västern och uttömning av naturresurser är bara toppen av isberget. I en värld där vi enkelt kan producera tillräckligt med mat för alla är varje tredje person undernärd. Det har en direkt inverkan på andra områden som utbildning och arbete.

En del av FN:s världsmål för hållbar utveckling

FN:s världsmål 2 om hållbar utveckling syftar till att utrota hunger. WFP ligger i spetsen för globala insatser för att bekämpa hungersnöd, förbättra livsmedelssäkerheten, säkerställa bättre näring för miljontals människor och främja hållbart jordbruk. Nobels fredspris är ett viktigt erkännande av WFPs unika bidrag till att uppnå FN:s världsmål. Det är viktigt att vi fortsätter det ovärderliga arbetet med att skapa en socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar värld.

Stöd WFPs arbete för att rädda liv här

10 saker du inte visste om WFP

  • WFP är världens största humanitära organisation. Det ger hjälp till 100 miljoner människor i 88 länder.
  • Varje dag har WFP upp till 5600 lastbilar, 30 fartyg och 100 flygplan som levererar mat och andra nödvändigheter till avlägsna områden.
  • WFP är alltid i frontlinjen för väpnad konflikt samt miljö- och hälsokriser. Byrån verkar för närvarande i 20 länder som plågas av konflikter och krig.
  • WFP ser till att 17,3 miljoner barn får en måltid i skolan, och byrån hjälper därmed till att barnen får både utbildning och rätt näring.
  • WFP har fått växande ekonomiskt stöd de senaste åren. År 2019 fick byrån 8 miljarder dollar – men 4,1 miljarder dollar saknas fortfarande.
  • WFP förbinder små gårdar med globala marknader i mer än 40 länder. År 2019 säkrade WFP mat till ett värde av 37,2 miljoner dollar från små gårdar.
  • 127 000 hektar mark befruktades och 7 000 hektar skog planterades i samband med WFPs initiativ ”Food Assistance for Assets”, som skapar långsiktig livsmedelssäkerhet och motstånd mot klimatförändringar.
  • WFP levererade 4,2 miljoner ton mat under 2019. Det motsvarar vikten på 840 000 asiatiska elefanter.
  • Mer än en tredjedel av maten som köps av WFP kommer från utvecklingsländer, vilket hjälper byrån att spara transportkostnader och stödja lokala ekonomier.
  • WFP ger det största ekonomiska bidraget till det humanitära området. År 2019 bidrog byrån med 2,1 miljarder dollar i 64 länder. Kassaflöden stärker lokala marknader.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19