Darfur behöver vår omedelbara hjälp! Av Kofi A. Annan

Världen har ytterligare en chans att uppnå fred i Darfur. Överenskommelsen som undertecknades 5 maj mellan regeringen i Sudan och den största rebellgruppen i Darfur innebär en förnyad möjlighet att skapa ordning i den orosfyllda regionen.

Vi måste dock agera snabbt för att denna möjlighet inte skall gå om intet. Samtalen som har lett till överenskommelsen har varit långa och mycket svåra. Darfur har dock en lång väg kvar till fred. Ett upplopp bröt ut senast förra veckan, då FN:s främsta humanitära styrka besökte ett läger för tvångsförflyttade människor, och en tolk som arbetade för den Afrikanska Unionen dödades. Ett omfattande arbete kvarstår i Darfur och ingen tid får gå förlorad.

Först och främst har några av rebelledarna ännu inte undertecknat överenskommelsen. För befolkningens skull måste vi övertyga rebelledarna att välja den fredliga vägen istället för konflikt som metod.

För det andra måste vi göra allt som står i vår makt för att försäkra att de som undertecknat överenskommelsen realiserar avtalet i verkligheten. Vi måste se till att människorna i Darfur kan överleva de närmaste månaderna, vi måste erbjuda dem både föda och beskydd, då de har drivits från sina hem och inte själva kan sörja för sitt levebröd.

För tillfället existerar endast en styrka på marknivå som kan börja erbjuda beskydd: den Afrikanska Unionens Mission i Sudan (African Union Mission, AMIS). Vi måste ge omedelbar prioritet till att förstärka denna styrka för att den skall ha möjlighet att realisera överenskommelsen och ge verkligt beskydd till de tvångsförflyttade människorna. Detta kan dock endast fungera som en temporär lösning. Så snart som möjligt måste AMIS förvandlas till en större och mera lättrörlig FN-verksamhet, bättre utrustad och med ett starkare mandat.

Vår målsättning är att enas med våra partners inom den Afrikanska Unionen snarast angående vilka extra resurser AMIS behöver för att implementera huvudpunkterna i fredsavtalet i Abuja. Vi skall därefter hålla en förbindande konferens, möjligtvis i Bryssel, tidigt i juni. Jag vädjar dock till donatorer att inte vänta till denna konferens – vi är i starkt behov av generösa donationer redan i dag. Vi har inte råd att förlora en dag. Jag vädjar också till alla i Darfur att hjälpa AMIS att genomföra sitt arbete. Den attack som inträffade förra veckan kan inte uppmuntras eller tolereras av någon part.

Inte mindre angeläget är insamling av pengar för nödbistånd. För tillfället sker den värsta humanitära krisen i världen i denna region. Hjälparbetare är oförmögna att fortsätta sitt arbete utan omfattande och omedelbart stöd, och hundratusentals ytterligare människor kommer att dö av hunger, undernäring och sjukdomar.

Under tiden måste vi fortsätta att planera för omvandlingen av den Afrikanska Unionen till en FN-operation, vilket begärdes av den Afrikanska Unionens freds- och säkerhetsråd redan den 10 mars. Denna begäran bemyndigades av FN:s säkerhetsråd den 24 mars. Detta är en omfattande utmaning för FN, men det är en utmaning vi inte kan avvisa. Styrkan kommer att bli större i sin omfattning än den nuvarande AMIS-styrkan, och vi behöver logistiskt stöd från länder med möjlighet till detta.

Fram till dess vänder jag mig till alla parter, i synnerhet till regeringen, om att iakttta vapenvilan och bevisa att de ämnar att stå vid sitt ord. Jag vädjar även till Sudans grannländer att bidra med det stöd de kan: ekonomiskt, politiskt – eller både och.

Inom FN:s sekretariat kommer vi att göra allt som står i vår makt att hjälpa Sudans befolkning att avsluta detta tragiska kapitel i historien. Jag räknar även med stöd från alla medlemsstater, i synnerhet medlemsstaterna inom säkerhetsrådet.

Författaren är FN:s generalsekreterare