A-Ö Webbindex

Starkt nordiskt stöd till Turkiet och Syrien

De nordiska länderna visar alla starkt stöd för Turkiet och Syrien efter de fatala jordbävningar som inträffade i måndags. De fem ländernas regeringar har riktat ekonomiskt stöd till FN-organ och humanitära biståndsorganisationer samt fattat beslut om att sända specialiserade hjälparbetare. Sverige bidrar med 37 miljoner svenska kronor.

Sverige:

Idag beslutade regeringen att ge ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd, utöver de 7 miljoner som regeringen aviserade igår. Stödet fördelas enligt 20 miljoner kronor till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) och 10 miljoner kronor till FN:s fond för katastrofbistånd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får också i uppdrag att erbjuda stöd via Nato.

”Sverige har fått in en begäran från Nato som vi kommer kunna svara upp på. Då handlar det till exempel om 300 familjetält, för fyra till fem personer, och ett antal större tält”, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Genom FN:s katastroffond kan stöd allokeras snabbt till de FN-organ som finns på plats i Turkiet och Syrien som är bäst lämpade att svara upp mot de akuta behoven på plats. Den första delegationen svensk personalstyrka flög till Turkiet tjugofyra timmar efter jordbävningen.

”Det kärnstöd som Sverige redan bidrar med gör stor skillnad på plats i Turkiet och Syrien”, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Danmark:

Allmänheten har reagerat starkt. Danska Röda Korset har samlat in 10 st miljoner danska kronor (1,3 miljoner euro) på mindre än två dagar och danska staten har donerat 30 milj DKK (4 miljoner euro).

”Donationen kommer att användas för grundläggande förnödenheter, såsom filtar, sovsäckar, vatten, mat och i vissa fall kontanter”, berättade Dan Jørgensen, Minister för utvecklingssamarbete och global klimatpolitik.

Finland:

Finland kommer att tillhandahålla 1 miljon euro i humanitärt bistånd till Turkiet och Syrien genom internationella Röda Korset och Röda Halvmånen. Förutom humanitärt bistrånd skickar Finland även en expertstyrka till Turkiet för att hjälpa till med räddnings- och hjälparbetet.

”Omfattningen av mänsklig nöd är enorm i regionen, och rädslan för efterskalv gör det värre. Finland vill snabbt hjälpa dem som drabbats av katastrofen, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Raserade byggnader och hjälparbetare med spadar.
Människor söker efter överlevande under spillrorna av en kollapsad byggnad i Aleppo, Syrien. UNHCR/Hameed Maarouf

Island:

Ett team av isländska ledande specialister inom lokalisering och räddningsarbete vid jordbävningar har anlänt till Turkiet. Specialisterna ingår i den rådgivande gruppen för International Search and Rescue Advisory Group, (INSARAG), ett globalt nätverk bestående av mer än 90 länder och organisationer under FN. Dessutom kommer Island att ge ekonomiskt bistånd genom internationella och frivilligorganisationer.

Norge:

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har meddelat att Norge bidrar med NOK 150 miljoner (13,6 miljoner euro) i finansiering till FN, Röda Korset och den största norska humanitära organisationerna för hjälpinsatser i de områden som drabbats av jordbävningen, i både Turkiet och Syrien. Norge har också skickat fyra experter för att hjälpa till med att samordna krishanteringen.

”Det här är en kamp mot klockan och vintertemperaturerna gör situationen ännu mer osäker. Jordbävningen har orsakat en enorm förödelse, säger Støre.

Utöver detta har ett gemensamt nordiskt team bestående av 12 specialister från Danmark, Finland och Sverige skickats till Turkiet på uppdrag av EU:s Emergency Response Coordination Centre, en instans som samordnar medlemsländernas biståndsinsatser.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19