A-Ö Webbindex

Framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa har inte nått de mest marginaliserade

De senaste trettio årens stora globala framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har sorgkant – miljontals kvinnor och flickor har inte upplevt framstegen på grund av vem de är eller var de föddes, enligt rapporten State of World Population 2024, som släpps idag av UNFPA, FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa.

Rapporten ”Interwoven Lives, Threads of Hope: Ending inequalities in sexual and reproductive health and rights” belyser den roll som rasism, sexism och andra former av diskriminering fortsätter att spela för att blockera breda framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor och flickor.

Uppgifterna är nedslående. Kvinnor och flickor som är fattiga, tillhör etniska minoriteter, rasminoriteter eller ursprungsbefolkningar eller är fångade i konfliktsituationer har större risk att dö på grund av att de inte har tillgång till vård i tid:

  • En afrikansk kvinna som drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning har cirka 130 gånger större risk att dö som konsekvens av dessa än en kvinna i Europa och Nordamerika.
  • Man uppskattar att över hälften av alla förebyggbara mödradödsfall inträffar i länder med humanitära kriser och konflikter – det är nästan 500 dödsfall per dag.
  • Kvinnor av afrikansk härkomst i Amerika har större risk att dö i samband med förlossning än vita kvinnor. I USA är raten tre gånger högre än det nationella genomsnittet.
  • Kvinnor från ursprungsbefolkningar har större risk att dö av orsaker som är relaterade till graviditet och förlossning.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning har upp till 10 gånger större risk att utsättas för könsbaserat våld än jämnåriga utan funktionsnedsättning.
  • Personer med annan sexuell läggning och könsidentitet upplever grovt våld och möter stora hinder i vården.

Miljontals kvinnor och flickor ligger fortfarande långt efter, och framstegen går

Ett porträtt av en kvinna som ler mot kameran
”Världen gjorde noll framsteg för att rädda kvinnor från sådana dödsfall som kan förebyggas under graviditet och förlossning”, säger Dr. Natalia Kanem, verkställande direktör för UNFPA. Foto: UNFPA

långsammare eller har avstannat när det gäller viktiga områden: 800 kvinnor dör varje dag i samband med förlossning, vilket är oförändrat sedan 2016; en fjärdedel av kvinnorna kan inte säga nej till sex med sin partner och nästan en av tio kvinnor kan inte fatta egna beslut om preventivmedel. I 40 procent av länderna med data minskar kvinnors självbestämmande över sina egna kroppar.

”Inom loppet av en generation har vi minskat antalet oplanerade graviditeter med nästan en femtedel, minskat mödradödligheten med en tredjedel och infört lagar mot våld i hemmet i mer än 160 länder”, säger Dr Natalia Kanem, UNFPA:s verkställande direktör.

”Trots dessa framsteg ökar ojämlikheterna i våra samhällen och hälsosystem, och vi har inte i tillräcklig utsträckning prioriterat att nå dem som ligger längst efter. Vårt arbete är ofullständigt men inte omöjligt om det prioriteras med ihållande investeringar och global solidaritet.”

Ojämlikhet kvarstår mellan länder

De bevis som beskrivs i rapporten pekar på en oroande verklighet – tillgång till preventivmedel, säkra förlossningar, respektfull mödravård och andra viktiga sexuella och reproduktiva hälsotjänster är oåtkomlig för alltför många kvinnor och flickor. I Madagaskar har de rikaste kvinnorna fem gånger större chans än de fattigaste att få kvalificerad hjälp vid förlossningen.

I rapporten betonas vikten av att skräddarsy program efter de lokala samhällenas behov – snarare än storskaliga metoder som passar alla – och att ge kvinnor och flickor möjlighet att utforma och genomföra innovativa lösningar. Rapporten beräknar också att om vi spenderade ytterligare 79 miljarder dollar i låg- och medelinkomstländer fram till 2030 skulle vi kunna förhindra 400 miljoner oplanerade graviditeter, rädda en miljon liv och generera 660 miljarder dollar i ekonomiska fördelar.

Rapporten State of World Population är UNFPA:s årliga tematiska publikation. Den har publicerats sedan 1978 och lyfter varje år fram nya ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19