Löftet om framtidens städer

Flickr Pedro Moura Pinheiro 2.0 Generic CC BY-NC-SA 2.0

Flickr Pedro Moura Pinheiro  2.0 Generic CC BY-NC-SA 2.0

31.10.2014 – Städer och urbana områden expanderar överallt i världen, och över hälften av världens befolkning bor nu i städer. Trenden är mest frapperande i utvecklingsländerna, där antalet människor bosatta i städer ökat nästan dubbelt så snabbt som den totala befolkningsökningen.

Men städerna klarar inte alltid trycket. På grund av bristande, ohållbar eller inexistent infrastruktur bidrar städernas expansion till ökad fattigdom, arbetslöshet och miljörelaterade problem. Därför är det allt viktigare att kursen ändras och urbanisering styrs in på en mer hållbar väg. Detta belyser FN under den allra första internationella dagen för världens städer den 31 oktober.

En bättre framtid för städer i såväl utvecklade som utvecklingsländer är inte endast nödvändigt – men även en realistisk möjlighet, genom innovativa och kreativa urbana lösningar i stadsplanering och politik.

Flickr Inhabitat Blog Creative CommonsEtt av de mest spektakulära exemplen på vad man kan åstadkomma är Masdar City i Abu Dhabi – världens första experiment att skapa en stad med noll koldioxidutsläpp och noll avfall mitt ute i öknen.

Trots att staden är belägen mitt i bland sand och gassande ökensol, är temperaturen inne i staden mellan 15-20 grader svalare än i öknen runtomkring. Svalheten beror på Masdars unika konstruktion: ett 45 meter högt vindtorn i traditionell arabisk design suger luft uppifrån och blåser ut en sval bris genom Masdars gator. Enligt den ursprungliga planen har även bilar förbjudits, och all förflyttning sker med hjälp av kollektivtrafik och PRT-system, Personal Rapid Transit, med existerande vägar och järnvägar sammanlänkade till andra orter utanför staden.Flickr Harald Felgner 2.0 Generic CC BY-NC-SA 2.0

Ett annat ambitiöst exempel från nordligare breddgrader är Finlands huvudstad Helsingfors. Stadens mål är att förändra alla kollektivtrafiksystem totalt innan 2025 och utöka det så att privatbilar helt enkelt blir överflödiga. Den innovativa planen kombinerar inte endast bussar, tåg och taxibilar, men en helt ny transportstruktur baserad på toppteknologi, som gör alla transportmedel tillgängliga genom en online-plattform.

”Mänsklighetens framtid är till stor del urban”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen. ”Vi måste tackla urbaniseringen på rätt sätt, vilket betyder en minskning av växthusgaser, adekvat vattentillförsel och sanitetsmöjligheter för alla, samt trygga gator och offentliga områden tillgängliga för alla. Levnadsvänliga städer är av största vikt inte bara för stadsborna själva, men även för de lösning de har att erbjuda för en mer hållbar utveckling.”