De nordiska länderna varnar för att miljöförstöring ger upphov till konflikter

Ine Eriksen Søreide,

De nordiska länderna har i ett gemensamt uttalande varnat för att klimatförändringarna undergräver global fred och säkerhet.

Uttalandet levererades i skriftlig form vid ett möte i FN:s säkerhetsråd på temat klimat och säkerhet.

Säkerhetsrådets högnivåmöte leddes av Micheál Martin, Irlands ’Taoiseach’ (premiärminister) med deltagare från utrikesministerier i bland annat USA, Ryssland och Frankrike samt Estlands president.

Det gemensamma nordiska uttalandet underströk vikten av att skydda, återställa och hantera miljön på ett hållbart sätt.
António Guterres, Ine Eriksen Søreide Mona Juul och Linda Thomas-Greenfield.

”Miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald är starka drivkrafter till otrygghet och konflikter runt om i världen, och den ökande taken av förluster påverkar allt mer global fred och säkerhet.”

Det påpekades också att klimat- och naturrelaterade risker för global fred och säkerhet överlappar och stärker varandra.

”Eftersom de inte helt kan hanteras oberoende av varandra, är också lösningar sammankopplade: klimatrelaterade säkerhetsrisker kan minskas genom åtgärder som skyddar, återställer och hanterar ekosystem på ett hållbart sätt. På så vis kan utsatta befolkningar fortsatt förse sig med mat, vatten och energi, vilket möjliggör klimatanpassning och katastrofriskminskning”.

Djärvare klimatåtgärder behövs

I sitt tal till säkerhetsrådet sade FN:s generalsekreterare António Guterres att ”det krävs mycket djärvare klimatåtgärder” för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

António Guterres

Han uppmanade G20-länderna att intensifiera och driva klimatåtgärder inför FN:s klimatkonferens (COP26) i början av november.

Mot bakgrund av skogsbränder, översvämningar, torka och andra extremväder sade FN-chefen att ”ingen region är immun”. Han påpekade att klimatkrisen är ”särskilt djupgående” och förvärras av bräcklighet och konflikt.

Guterres beskrev klimatförändringarna och misshanteringen av miljöfrågor som en ”multiplikator av risker”, och förklarade att förra årets klimatrelaterade katastrofer orsakat att mer än 30 miljoner människor tvingats fly. 90 procent av flyktingarna kommer från länder som minst kan anpassa sig till klimatkrisen.