Tolerans – varken eftergivenhet eller likgiltighet

tolerance

tolerance

16.11.2012 – Tolerans är ett ord man ofta hör, men som man kanske mer sällan stannar upp för att begrunda. En svordom för vissa, ett mantra för andra – men kanske, förhoppningsvis, en gyllene medelväg för de flesta.

Vad exakt menar man med tolerans? Enligt FN:s generalförsamlings deklaration betyder tolerans respekt och uppskattning för den rikedom världens alla kulturer och olika uttrycksmedel medför – och alla de olika sätten på vilka vi är människor och medmänniskor. Tolerans erkänner de universella mänskliga rättigheterna och allas fundamentala friheter. Med andra ord: människor är av naturen olika, och endast tolerans kan garantera olika och diversifierade samhällens existens i varje region av vår värld.

Rädsla, exklusion och fientlighet är alla fenomen som kan motverkas genom utbildning och skolning i tolerans. Därför är det speciellt viktigt att barn och unga ges de rätta verktygen för självständigt, kritiskt tankesätt och etiskt resonemang. Världens många olika religioner och kulturer är inte en ursäkt för konflikter, utan en skatt som berikar oss alla.

På den internationella dagen för tolerans den 16 november uppmanar FN:s generalsekreterare till vaksamhet då toleransen idag sätts på prov i många delar av världen. ”Inför ekonomiska och sociala svårigheter försöker vissa exploatera människors rädsla, och belysa olikheter för att underblåsa hatet mot minoriteter, immigranter och de marginaliserade. För att parera den ökande extremismen och den hatbaserade politiska diskursen, måste den moderata majoriteten höja sin röst emot alla former av diskriminering”, sade Ban Ki-moon i sitt meddelande.