Världsmiljödagen: “Naturen ger oss ett tydligt meddelande”

Photo: UN Environment Programme

COVID-19 påminner oss om hur viktigt det är att ta hand om vår natur, och om hur nära sammankopplat människors och naturens hälsa är. Olika typer av coronavirus överförs mellan djur och människor, och forskning visar att dessa typer av sjukdomar riskerar att öka om vi inte agerar nu för att skydda naturen. 5 juni markerar Världsmiljödagen och årets fokus är ”Tid för Naturen”.

Det är viktigare nu än någonsin att stoppa minskningen av arter och naturliga världen. Inte ens under en pandemi har kan vi tappa fokus på dessa frågor, eftersom de är så nära kopplade till varandra. Vi måste ge tid för naturen för att förhindra framtida pandemier, massutrotning av miljoner växter och djur och andra katastrofer.

FOTO: UN Photo

– Naturen ger oss ett tydligt meddelande, sa generalsekreteraren, António Guterres i ett meddelande för att markera dagen. – Bränder, översvämningar, torka och stormar sker allt oftare och blir allt skadligare. Havet blir varmare och förstör korallreven. Och nu härjar ett nytt coronavirus, som påverkar vår hälsa och försörjning mycket negativt. För att ta hand om mänskligheten MÅSTE vi också ta hand om naturen, fortsatte han.

En miljon växter och djurarter riskerar att utrotas – och några av dem bara inom ett decennium. Varje art har en viktig roll för att upprätthålla ett stabilt och välfungerande ekosystem. Utrotning av biologisk mångfald kan leda till katastrofer av många olika slag, och en av dem är ökningen av sjukdomar och virus. Forskare förutspår att om vi inte ändrar vårt beteende gentemot vilda djurarter riskerar vi fler virusutbrott som den pågående COVID-19-pandemin.

Men vi har fortfarande en chans att vända utvecklingen om vi agerar nu och förändrar vårt beteende och vår relation till naturen. Världens svar på COVID-19 har visat att vi kan agera i solidaritet för att hantera globala, akuta frågor.

– När vi arbetar för att ta oss tillbaka, låt oss placera naturen där den hör hemma – i hjärtat av politiken, sa Guterres.

Använd #ForNature och dela på dina sociala medier varför du tycker att det är Tid för Naturen.