A-Ö Webbindex

Deklarationen om mänskliga rättigheter: En milstolpe

Människorättsdagen uppmärksammas varje år den 10 december. Den firas på den dag då FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, år 1948. Översatt till mer än 500 språk är det det mest översatta dokumentet i världen. Det har utarbetats av representanter med olika juridisk och kulturell bakgrund från alla regioner i världen och fastställde för första gången grundläggande mänskliga rättigheter som ska skyddas universellt. Deklarationen är inte juridiskt bindande men är ett verktyg för att forma politik och lagar runt om i världen.

De 30 rättig- och friheter som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna inkluderar rätten till yttrandefrihet, rätten till utbildning och rätten att söka asyl. Det inkluderar medborgerliga och politiska rättigheter som rätten till liv, frihet och privatliv. Det inkluderar också ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, såsom rätten till social trygghet, hälsa och adekvat boende.

Kvinnors, barns och ungas rättigheter

En flicka som betraktar texten Freedom sprayad på en husvägg
Foto: Hanna Zhyhar/Unsplash

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna förkunnar de omistliga rättigheter som alla har rätt till som människa – oavsett ras, hudfärg, religion, kön, språk, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse eller annan status. Sedan UDHR antogs 1948 har de mänskliga rättigheterna blivit mer erkända runt om i världen och har inneburit förbättringar av kvinnors, barns och ungas rättigheter, hjälpt ursprungsbefolkning att bevaka och behålla sin mark och sin kultur, och bidragit till att avskaffa dödsstraffet i många länder.

Löften under attack

”Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är en mirakulös text”, säger Volker Türk, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. ”I en tid då världen genomlevde katastrofala händelser, fastställde deklarationen universella rättigheter och erkände varje människas lika värde.”

Men löftet från UDHR, om värdighet och jämlikhet i rättigheter, har varit under attack. Världen står inför en klimatkris, covid-19-pandemin, ökande konflikter, ekonomisk instabilitet, desinformation, rasistiska orättvisor och globala bakslag för kvinnors rättigheter.

”75-årsdagen av det landmärke den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter utgör, infaller nästa år och måste vara en möjlighet till handling”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres. ”Mänskliga rättigheter är grunden för mänsklig värdighet och hörnstenen i fredliga, inkluderande, rättvisa, jämlika och välmående samhällen.”

75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kommer att firas den 10 december 2023. Inför denna milstolpe, med start på årets människorättsdag den 10 december 2022, kommer OHCHR att lansera en årslång kampanj för att visa upp UDHR genom att fokusera på dess arv, relevans och aktivism.

Visste du detta?

– Eleanor Roosevelt var ordförande för deklarationens utarbetande kommitté, som

En svartvit bild på Eleonor Roosevelt som läser ett dokument.
Foto; UNPhoto archives

inkluderade medlemmar från hela världen – ett tecken på de mänskliga rättigheternas universalitet.

– 2011 förklarade FN tillgång till internet som en grundläggande mänsklig rättighet.

– Förenta nationernas generalförsamling röstade med överväldigande majoritet den 28 juli 2022 för att förklara möjligheten att leva i ”en ren, hälsosam och hållbar miljö” som en universell mänsklig rättighet.

– FN:s program för mänskliga rättigheter startade som en liten avdelning vid FN:s högkvarter på 1940-talet.

– Deklarationen är ”allmänt överens om att vara grunden för internationell lag om mänskliga rättigheter” och har inspirerat till mer än 80 internationella människorättsfördrag och deklarationer, enligt FN.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19