Oberättigad attack – men den skedde inte i vakuum

Situationen i Mellanöstern blir värre för varje timme. Kriget i Gaza rasar och riskerar att sprida sig i hela regionen, varnade FN:s generalsekreterare António Guterres säkerhetsrådet i går, den 24 oktober. Han efterlyste humanitärt bistånd utan restriktioner och en omedelbar vapenvila.

”I ett avgörande ögonblick som detta är det viktigt att vara tydlig med principerna – börja med den grundläggande principen att respektera och skydda civila”, sa generalsekreterare Guterres under en dagslång ministerdebatt angående situationen i Palestina. ”Ingenting kan rättfärdiga avsiktligt dödande, skadande och kidnappning av civila – eller uppskjutning av raketer mot civila mål.”

Han krävde omedelbar frigivning av gisslan. Han betonade också behovet av att humanitärt bistånd levereras utan restriktioner och tillade: ”För att lindra extremt lidande, göra leveransen av bistånd enklare och säkrare och underlätta frigivningen av gisslan, upprepar jag min vädjan om en omedelbar humanitär vapenvila. ”

En stor mötessal
De 15 medlemmarna i FN:s säkerhetsråd träffas för att diskutera konflikten i Gaza. Foto: UN Photo/Loey Felipe

56 år av ockupation

Hamas attacker skedde inte i ett vakuum, noterade han, där det palestinska folket utsattes för 56 år av kvävande ockupation, under vilka de såg sitt land sluka av bosättningar; deras ekonomi kvävdes; deras hem revs; och deras förhoppningar om en politisk lösning försvinner. Det palestinska folkets klagan kan dock inte motivera de fruktansvärda attackerna från Hamas. ”Och dessa fruktansvärda attacker kan inte rättfärdiga det palestinska folkets kollektiva bestraffning”, sa han och betonade: ”Till och med krig har regler.” Vid denna kritiska stund vädjade han till alla att dra sig tillbaka från kanten innan våldet kräver ännu fler liv och sprider sig ännu längre.

Israelisk diplomat uppmanar FN:s chef att avgå Israels FN-ambassadör Gilad Erdan uppmanade FN:s generalsekreterare att ”avgå omedelbart” i en tweet. Ambassadör Erdan sa till reportrar att FN-chefen ”rättfärdigade terrorismen” när han noterade Hamasattackerna ”inte skedde i ett vakuum” i sitt tal till rådet.

Egyptens utrikesminister Sameh Hassan Shoukry Selim talar om situationen i Mellanöstern vid säkerhetsrådets möte. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Bränsle på upphällning

UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar, har varnat för att dess bränsleförråd kommer att ta slut idag och kommer att göra dess humanitära insatser mycket svåra.

Nästan 600 000 internflyktingar tar skydd i 150 UNRWA-anläggningar. Sedan lördagen den 21 oktober nådde tre humanitära konvojer Gaza med totalt 54 lastbilar. UNRWA-team tar emot dessa försändelser på Gaza-sidan och hjälper till med lagring och distribution i samarbete med andra FN-organ. Konvojerna innehöll lite mat, dricksvatten och mediciner.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19