Earth Hour 2010 – släck för en ljusare framtid

Lördagen den 27 mars 2010 genomförs världens största klimatmanifestation. Världsnaturfonden WWF uppmanar alla att släcka ljuset under en timme för att visa stöd för klimatet och uppfordra världens makthavare att agera i klimatfrågan.

FN deltar i Earth Hour genom att släcka ljuset i FN byggnader runt om i världen. I sitt budskap kallar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Earth Hour en ”varning och en symbol för hopp”.

”Genom att släcka allt ljus som inte är absolut nödvändigt under en timme deltar människor i en symbolisk handling som kan inspirera till förändring”, noterar Ban.

”Earth Hours budskap är enkelt. Klimatförändringen är en fråga som rör oss alla. Lösningar finns redan och de måste implementeras av individer, samhällen, företag och regeringar runt om i världen, fortsätter han”

Earth Hour är en klimatmanifestation som äger rum lördagen 27 mars 2010 klockan 20.30-21.30 över hela världen med tidszonanpassning.

Läs mera om Earth Hour på Världsnaturfondens webbplats.