Mord – ett samhälles måttstock för säkerhet och rättvisa

stickerHelsinki documentation project/Flickr/2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

stickerHelsinki documentation project/Flickr/2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

10.4.2014 – Under 2012 mördades 437 000 människor runtom i världen, enligt en ny raport av FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC.

Rapporten, som släpptes idag, har som mål att illustrera kriminellt våld och förstå dess konsekvenser genom att se närmare på hur och var mord sker, och framförallt varför. Konsekvenserna av mord är många och berör ett samhälles generella trygghetskänsla (eller avsaknaden av den), och är fungerar som måttstock på säkerhet och rättvisa i ett samhälle.

Enligt rapporten är 80 % av offren män, och 95 % av förövarna är också män. Däremot, då man betraktar dödsfall som resultat av våld inom hemmet (vilka utgör 15 % av den totala siffran), är 70 % av offren kvinnor.

Det finns även skillnader emellan könen gällande förövarens status. Generellt kan det konstateras att kvinnor dödas av personer de känner sedan tidigare, medan män dödas av okända. Hälften av alla offer är under 30 år.

Enligt global statistik sker det 6,2 mord per 100 000 människor. Men i Sydafrika och Centralamerika är siffrorna mycket högre, nämligen 30 respektive 26. 36 % av världens mord sker i Nord- eller Sydamerika.

Däremot bringar rapporten även goda nyheter – mordprocenten i Europa är endast 5 % av det globala antalet, och Oceanien ligger lägst på endast 0,3 %.

I Sverige är antalet fall där förövaren och offret känt varandra sedan tidigare högre än i många andra länder, nämligen 53 %. I mer än hälften av alla mordfall som sker i Sverige och Finland, är förövaren berusad.