A-Ö Webbindex

En kris för kvinnorna i Gaza

Många kvinnor i Gaza äter och dricker inte så mycket de kunde, och orsaken är inte bara bristen på mat och vatten. De vill helt enkelt slippa behöva använda badrummet. I Rafah i södra Gaza innebär trångboddhet att över 480 personer delar en enda toalett.

UNRWA:s kommunikationsdirektör, Juliette Touma, rapporterade att medan de var i Gaza den senaste veckan ”sa många kvinnor till mig att de inte äter och dricker. Inte bara för att det inte finns tillräckligt med mat och vatten utan också för att begränsa tiden de behöver använda de smutsiga och ohygieniska toaletterna.”

Nästan 1 miljon kvinnor och flickor befinner sig på flykt, och fler än 17 000 kvinnor och barn har dödats sedan kriget började i oktober.

  • 70 % av de civila dödsfallen var kvinnor eller barn
  • 2 mödrar dödas varje timme i Gaza
  • 50 000 kvinnor i Gaza är gravida, med 5 522 förväntas förlösa ett barn under nästa månad
  • 3 000+ kvinnor har blivit änkor och ansvariga för hushållet efter sina mäns död

(Källa: UN WOMEN)

En kvinna med gul väst som talar med andra kvinnor
Juliette Touma, kommunikationsdirektör, besöker lägret Deir Al-Balah i södra Gaza i januari 2024. Foto: UNRWA

Överfulla skyddsrum

Skyddshem för internflyktingar är outhärdligt överfulla med litet eller inget privatliv, särskilt för kvinnor och flickor. Skyddsrummet vid UNRWA Khan Younis Training Center (KYTC), till exempel, är ett av de största i södra Gaza med 40 000 internflyktingar och 140 födslar registrerade sedan kriget började.

Maysa som arbetar för UNRWA på träningscentret bekräftar att teamet får många förfrågningar från kvinnor på flykt om bindor.

”Bristen på dessa förnödenheter på den lokala marknaden har en psykologisk och fysisk inverkan på kvinnor”, säger hon. En ung mamma där förklarade att försök att använda hemgjorda, provisoriska alternativ till bindor negativt påverkar hennes hälsa och välbefinnande. Hon tillägger att hon möter betydande förlägenhet inom sin familj och att det har betydande inverkan på människorna på flykt.

En ung kvinna med slöja som tittar mot kameran
Maysa från UNRWA Protection Team på Khan Younis Training Center. Foto: UNWRA/Hussein Owda

690 000 kvinnor behöver hygienprodukter

Totalt sett finns det i Gaza över 690 000 kvinnor och tonårsflickor i menstruationsåldern som behöver hygienprodukter, utöver tillgång till rent vatten, toaletter och privatliv. Tyvärr kan UNRWA inte möta den höga efterfrågan på hygieninsatser eftersom lagren antingen har tagit slut eller ligger på kritiskt låga nivåer.

Denna brist utsätter kvinnor och flickor för risker för reproduktions- och urinvägsinfektioner och skyddsrelaterade risker. Stängningen av de flesta butiker och apotek i Khan Younis har förvärrat situationen. Dr. Nisreen, som arbetar på UNRWA:s hälsocenter som betjänar KYTC-härbärget, bekräftar att hygienpaketen som delas ut till kvinnor på härbärget inte innehåller tillräckligt med bindor. ”Bristen på denna produkt på marknaderna har lett till ökade priser, vilket gör det svårt för fördrivna individer att ha råd”, säger hon.

Ett skyddsläger från ovan
Det överbelastade flyktinglägret Deir Al-Balah i Gaza (januari 2024). Foto: UNRWA

Stöd från EU

Hittills har UNRWA delat ut över 80 000 familjehygienpaket till internflyktingar i Gaza sedan kriget började. Man kommer att kunna tillhandahålla fler med stöd från EU, som hittills har bidragit med totalt 14 miljoner euro för internflyktingar för tillhandahållande av förnödenheter som till exempel hygienkit. Tyvärr kommer det att behövas mycket större insatser för att kunna lindra den katastrofala humanitära situationen, som är särskilt akut bland utsatta kvinnor och flickor. Att leverera humanitärt bistånd står fortfarande inför nästan oöverstigliga utmaningar, inklusive ständiga bombningar och begränsningar av tillträde. Den mängd livräddande humanitär hjälp som tar sig in i Gazaremsan är minimal och långt under vad civilbefolkningen behöver för att överleva.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19