En miljard mot våld mot kvinnor

11.2.2013 – På alla hjärtans dag den 14:e februari 2013 uppmanas alla att stiga upp, gå ut, dansa och kräva ett slut på våld mot kvinnor. Att en miljard kvinnor utsätts för våld är oförlåtligt och en skam. En miljard kvinnor – och män- som dansar emot våldet är en revolution. Delta i initiativet ”One Billion Rising” i Sverige!

Kampanjens koncept är enkelt. Statistik visar att en av tre kvinnor runtom i världen erfar våld under sin livstid. Den slående verkligheten betyder att en miljard kvinnor på vår planet kommer att uppleva våld. Dagen markerar även den så kallade ”V-Day”: s femtonårsdag. V-Day är en global aktiviströrelse som började med Eve Ensler och hennes berömda pjäs Vaginamonologerna.

V-Day främjar kreativa evenemang för att öka medvetenhet, samla in pengar och återtända gnistan hos organisationer som arbetar mot våld. Rörelsen förenar människor i kravet på slut på våld mot kvinnor och flickor – våldtäkt, incest, kvinnlig könsstympning och sexslaveri. Vad som började i New York år 1998 har nu blivit en kedjereaktion med över 5800 V-Day –evenemang världen över, från Europa till Asien, Afrika,Karibien och Nordamerika. På fjorton år har rörelsen samlat in över 90 miljoner dollar för kampen mot våld mot kvinnor.  

One Billion Rising är:

•    En global strejk
•    en inbjudan att dansa
•    en uppmaning för alla kvinnor och män att inte längre acceptera status quo ända tills alla våldtäkter fått ett slut
•    en solidaritetsaktion över gränser som illustrerar kvinnors enade kraft
•    en vägran att acceptera våld mot kvinnor och flickor som något naturligt
•    en ny tid och ett nytt sätt att vara

One Billion Rising är ett löfte om att vi alla tar ställning och säger ”Det räcker! Våldet tar slut nu!”. Delta och visa din solidaritet i Sverige!