Tre av fyra i Syrien beroende av humanitärt bistånd 2014

Syria refugees

Syria refugees

FN har vädjat om den högsta summan någonsin för en enskild humanitär kris då den Syriska situationen fortsättningsvis förvärras. Tre fjärdedelar av den syriska befolkningen kommer att vara beroende av humanitärt bistånd nästa år och de olika FN-organen har idag vädjat till bidragsgivare och donatorer för en rekordhög summa på 6,5 miljarder dollar.

Responsen för 2014 presenterades idag i Genève av de olika organen, bland dem UNHCR, och icke-statliga organisationer. Valerie Amos, chef för koordinationen av humanitärt bistånd och Antonio Guterres, FN:s högkommissarie för flyktingar, för befälet för de två organisationer som leder den internationella humanitära responsen i Syrien och den närliggande regionen.

”Då vi står inför det fjärde året av denna fruktansvärda kris, ser vi att närapå tre fjärdedelar av den syriska befolkningen kommer att behöva humanitärt bistånd nästa år. Med det internationella samfundets hjälp kommer FN, Röda halvmånen och olika partnerorganisationer att fortsätta erbjuda livsviktig hjälp och skydd för de kvinnor, män och barn som fastnat i konflikten”, sade Valerie Amos.

Måndagens upprop baserar sig på framtidsscenariot för pågående humanitära behov och storskalig fördrivning både inom Syrien och mot grannländerna. Uppskattningsvis 2,3 miljarder av totalt 6,5 miljarder kommer att tillägnas den humanitära biståndsplanen för befolkningen inom Syrien som leds av OCHA.

Resterande 4,2 miljarder dollar är ämnat för UNHCR som leder den regionala responsplanen och bistår flyktingarna i grannländerna.

Bidraget för 2014 representerar mer än 100 partnerorganisationers biståndsplan: FN-organ samt nationella och internationella organisationer – som alla arbetar för att bistå folket i Syrien.

”Vi står inför en fruktansvärd situation där, inom loppet av 2014, människorna som är i behov av bistånd kommer att vara fler än de som inte är det”, sade Guterres. ”Vi har inte sett något liknande på många, många år. Behovet av en politisk lösning är viktigare än någonsin.”

Han tillade: ”just nu är det livsviktigt att den internationella humanitära responsen får det stöd som krävs. Massiv internationell solidaritet behövs, inte bara för att stödja den syriska befolkningen, men också för att stödja de länder som så generöst tagit emot så stora mängder flyktingar. Syriens kris har en dramatisk effekt på deras ekonomier, samhällen och till och med interna säkerhet”.

Mer än 2,3 miljoner människor har flytt Syrien sedan konflikten började i mars 2013, vilket utgör en av de största utvandringarna i vår tid. Stöd för de närliggande länderna innefattar Egypten, Irak, Jordan, Libanon och Turkiet, som förser syrianer med skydd, härbärgen och andra grundläggande förnödenheter.