FN-polis samlas i Sverige för krafttag mot organiserad brottslighet

Ett trettiotal ledande internationella polisexperter engagerade inom FN:s fredsbevarande verksamhet kommer under två dagar att träffas i Stockholm för att diskutera kampen mot den organiserade brottsligheten i relation till fredsbevarande operationer.
Mötet är det fjärde International Policing Advisory Council (IPAC)i ordningen och hålls den 27-28 augusti.

Dmitry Titov, biträdande generalsekreterare för rättsväsendefrågor vid FN:s avdelning för fredsbevarande operationer, öppnar mötet tillsammans med Magnus Graner, statssekreterare vid justitiedepartentet samt Seppo Wuori, överdirektör vid Rikspolisstyrelsen.

– Etablerandet av ett rättvist och effektivt rättsväsende är avgörande för att rättsskipningen ska fungera i konfliktdrabbade länder och, inte minst, i länder som återhämtar sig efter tidigare konflikter och där fredsbevarande FN-operationer etablerats, säger säger Dmitry Titov.

FN:s rådgivare i polisfrågor Andrew Huges menar att det internationella samfundet måste inse att den organiserade brottsligheten är ett av det största hindren vid fredsbevarande insatser.

Representanter från bland annat INTERPOL, EUROPOL, Världsbanken och FN-specialister deltar vid mötet.