Hatet och våldet i Ukraina måste stoppas

Photo: Flickr / Sasha Maksymenko 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr / Sasha Maksymenko 2.0 Generic (CC BY 2.0)

15.4.2014 – Vilseledande information, propaganda och uppvigling till hat i Ukraina bör motverkas genast för att undvika förvärrad upptrappning av spänningar i landet.

Detta enligt en ny FN-rapport som analyserat de grundläggande orsakerna till protesterna som ägt rum sedan november 2013, korruption och utbredd ekonomisk ojämlikhet. Rapporten, som utfärdats av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har även bedömt människorättssituationen på Krim och ger rekommendationer för nästa steg.

”Resultaten visar tydligt det omedelbara behovet av att trygga full respekt för rättsamhället och de mänskliga rättigheterna i Ukraina, och därigenom garantera åtnjutandet av mänskliga rättigheter för alla, även minoriteter”, sade FN:s människorättschef Navi Pillay.

Rapporten analyserar händelseförloppet fram till den 2 april och drar även paralleller mellan vad som hänt på Krim och nu i östra Ukraina. ”I de östra delarna av Ukraina, där en stor rysk minoritet är bosatt, förblir situationen speciellt spänd”, konstaterar rapporten. ”Det är av största vikt att genast vidta åtgärder för att återuppbygga förtroendet mellan regeringen och folket, samt de olika samhälleliga grupperingarna, och försäkra hela Ukrainas befolkning om att deras bekymmer kommer att adresseras.”

Enligt informationen som hittills insamlats har 121 mistat livet i våldsamheterna mellan december och februari. Största delen av de grövsta fallen av misshandel, samt andra former av grym, inhuman och förnedrande behandling samt tortyr, har begåtts av Berkut (Ukrainas polismakts specialstyrkor) – vilket ledde till en eskalering av protesterna.

Myndigheterna på Krim bör offentligt fördöma alla former av attacker och förföljelse av människorättskämpar, journalister och medlemmar av den politiska oppositionen, uppmanar rapporten.

”Verkliga fakta måste uppdagas så att inte radikalt olika versioner av verkligheten exploateras för politiska mål. Människor behöver trovärdiga källor så att utbredd, felaktig information och uppvigling till hat kan pareras”, tillade Pillay.

UNRIC:s faktablad om Ukraina: http://www.unric.org/en/unric-library/29078