Världslivsmedelsdagen 2012

food

food

16 oktober 2012 – Världslivsmedelsdagen, eller världshungerdagen som den också kallas, utlystes 1979 på initiativet av FAO, FN:s livsmedelsorgan. Målet med dagen är att väcka medvetenhet om de problem livsmedelsförsörjningen möter, och stärka solidariteten i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom.

Årets tema är landsbygdskooperativ och rollen de spelar för att stärka livsmedelssäkerheten och bidra till utrotandet av hunger.

Antalet hungriga människor i världen ligger fortsättningsvis på en oacceptabelt hög nivå, trots det faktum de nu ligger under en miljard. Idag är närmare 870 miljoner människor, eller var åttonde människa, undernärd, enligt en ny FN-rapport om hunger.

Dessa siffror är speciellt stötande då alla dessa människor kunde näras med mindre än en fjärdedel av den mat som idag går till spillo i USA och Europa.

Idag arbetar många kooperativ runtom i världen för förändring. Vad, kanske du funderar, är då egentligen ett kooperativ? I ett nötskal är det en förening av män och kvinnor som kommer samman genom ett gemensamt, demokratiskt kontrollerat företag där vinst endast är en sida av myntet. Kooperativen lägger människan före vinst, och hjälper sina medlemmar uppnå gemensamma sociala, kulturella och ekonomiska mål.

För mer information om världslivsmedelsdagen, besök FAO:s hemsida eller ta ställning tillsammans med FN:s livsmedelsprogram WFP.