Finland: ”Antingen lyckas vi med detta tillsammans eller så går vi under tillsammans”

UN Photo/JC McIlwaine

UN Photo/JC McIlwaine

30 september 2013- Finland föreslog under sitt tal vid FN:s generalförsamling på fredag kväll att den nya utvecklingsagendan som efterföljer millenniemålen skulle kallas ”Hållbara utvecklingsmål”. Samtidigt klandrade Finland det internationella samhället för dess misslyckande med att förhindra det Syriska blodbadet.

”En grön ekonomi är inte en lyxvara, utan ett krav för att minska på fattigdom och öka på hållbarheten. Kort sagt måste den nya agendan vara djärvare och mer ambitiös än den förra. Implementering av den nya agendan kräver handling i alla länder”, sade den finske utrikesministern, Erkki Tuomioja, under generaldebatten.

”Inom den närmaste framtiden förväntas vi komma överens om en ny utvecklingsagenda, nya mål, som enligt mig kunde kallas ”Hållbara utvecklingsmål”, sade han kring årets tema: Post-2015 utvecklingsmålen: Grundläggning”.

”Inför det förändrande klimatet och den förminskade biologiska mångfalden har vi som bäst några årtionden på oss att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Beslutsamma åtgärder byggda på en känsla av brådska krävs för att svänga på utvecklingen förrän det är för sent. Antingen lyckas vi med detta tillsammans eller så går vi under tillsammans”, sade han.

“Fattigdom kan endast utrotas inom ramen för hållbar utveckling. Utveckling måste vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och starkt förankrad i mänskliga rättigheter”

Gällande Syrien, förklarade Tuomioja att FN har misslyckats med dess kärnuppgift: att upprätthålla fred och säkerhet. 110 000 människor har redan dödats och 2 miljoner tvingats fly landet.

”FN har inte varit kapabel att handla för att få slut på detta förskräckliga blodbad”, sade han. ”Konflikten i Syrien har undergrävt FN:s auktoritet och trovärdighet.”

Den Portugisiske utrikesministern, Rui Machete, krävde en mer inkluderande och strategisk vision: ”Vi måste se förbi det traditionella förhållandet mellan givare och mottagare till partnerskap med nya internationella aktörer”, sade han i sitt tal.

Kap Verdes statsminister, Jose Maria Pereira Neves, kallade klimatförändring för ”ett akut problem” som borde hanteras med brådska och ansvar. Problemet kräver en avgörande roll i Post-2015 agendan eftersom klimatförändring påverkar livsmedelssäkerhet, havsförsurning och förstorar sociala spänningar som öppnar dörren för nationella och regionala konflikter.

Elmar Maharram Oglu, Azerbajdzjans utrikesminister, sade att hans land tror att en av de viktigaste aspekterna inom Post-2015 utvecklingsagendan torde vara informations- och kommunikationsteknologi, “som drivkraften bakom utveckling.”

Under debatten i dag tar Island och i morgon tar Danmark till talarstolen. Följ med händelserna från generalförsamlingen direkt på http://gadebate.un.org/