Tiden är inte på vår sida

Johannes Jansson/norden.org

Johannes Jansson/norden.org

22.7.2014 – Jordbruk, skogsbruk och fiske har varit och kommer även i fortsättningen vara viktiga grundvalar för befolkningsnäringen i Norden – om sektorerna klarar av att anpassa sig till nya klimatförhållanden som ett resultat av den globala uppvärmningen.

”Vi är inne på fel spår, och tiden är inte på vår sida”, varnade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förra veckan under lanseringen av rapporten ”Deep Decarbonization Pathway Project”, som identifierar praktiska åtgärder för en mer koldioxidsnål ekonomi innan 2050.

”För att komma tillbaka på rätt spår i kampen mot klimatförändring behövs omfattande samarbetsinitiativ som för tillfället inte existerar”, varnade Jeffrey Sachs, direktör för Earth Institute på Columbia-universitetet.

Städer måste organisera sig och finna balans mellan energieffektivitet och energibesparing. Även de Nordiska länderna måste förbereda sig inför klimatförändringen.

Detta framgår av en ny rapport av det Nordiska ministerrådet som presenterades under det Nordiska rådets sommarmöte i Lofoten. Rapporten, som innehåller en rad konkreta politiska råd, påminner om att temperaturhöjningen i det nordligaste Norden kan bli dubbelt så hög som det globala genomsnittet.

Under detta århundrade förväntas temperaturen globalt stiga mellan 1,4 C och 4,8 C.

”Jag förväntar mig att länder anammar olika åtgärdskombinationer enligt nationella behov, resurser och prioriteter”, sade Ban Ki-moon under mötet i New York. ”Men alla länder måste bege sig på samma resa”, sade han och betonade att en utfasning av fossila bränslen är möjlig, men kräver globala utfästelser för att koldioxidsnåla teknologier skall kunna vidareutvecklas.

De nordiska skogarna kommer att kunna binda en stor del av våra koldioxidutsläpp, men utan drastiska åtgärder kommer utsläppen från jordbruket att stiga. Både i land och till havs kommer primärproduktionen att förflyttas geografiskt och växtsäsongen förlängas.

Men nya stressfaktorer förväntas uppstå, som extrema vindar och nederbörd, vilket ställer krav på robustare system för att kunna upprätthålla en stabil produktion.

”Utmaningarna för näringen är tredubbla: reducera klimatavtrycket, anpassa sig till nya klimatmässiga förhållanden på ett kostnadseffektivt sätt, och bevara en bärkraftig resursbas”, kosntaterade Jørgen E. Olesen, professor vid Århus universitet som lett det Nordiska ministerrådets arbete och presenterade resultaten vid mötet. ”De politiska utmaningarna är att skapa förutsättningar för målinriktad forskning, de rätta sporrarna för näringen, samt en utveckling av förvaltningen och kontrollen i takt med nya produktionsförhållanden och krav om reducerade utsläpp av klimatgaser från respektive sektorer.”

En redogörelse från det Nordiska ministerrådet förväntas för sessionen i Stockholm i oktober, gällande hur rapportens rekommendationer näst kan uppföljas.

Källa: FN, Norden.org

UNRIC:s relaterade länkar:
UNRIC:s faktablad om klimatförändring
UNRIC:s kampanj mot klimatförändring: #Selfie4Climate
Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott
Ban Ki-moon utnämner Mary Robinson som specialsändebud för klimatförändringen