MUL-konferensen i Istanbul

title

 

title
Inför toppmötet har FN utsett en arbetsgrupp ”
The Eminent Persons Group” med en rad framstående personer, bland annat Malis förre president Alpha Oumar Konar, förre världsbankschefen James Wolfensohn och Kemal Dervis, tidigare chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP.  

I en rapport som gruppen har sammanställt, konstateras att hälften av de 48 MUL-länderna kan lämna kategorin inom de kommande 10 åren förutsatt att det görs kraftiga investeringar i MUL- ländernas svaga ekonomier och att utvecklingsbiståndet förbättras.

I rapporten ”Compact for Inclusive Growth and Prosperity” noterar gruppen även att MUL-länderna själva måste ta ansvar för och prioriterar den egna utvecklingsagendan.

Ett av huvudmålen med toppmötet är att titta på om MUL-länderna lyckats genomföra det handlingsprogram som antogs på det tredje MUL-toppmötet i Bryssel år 2001 (the Brussels Programme of Action) samt att anta en ny handlingsplan som bland annat omfattar åtgärder inom livsmedelssäkerhet, tryggt arbete och en utveckling av rena energiformer.

MUL-länderna består av sammanlagt 48 av världens fattigaste och ekonomiskt svagaste länder; stater med låga nationella inkomster, svagt humankapital och en ekonomisk sårbarhet som försvårar deras utveckling. Listan består av 33 afrikanska länder, 14 länder i Asien och stillahavsområdet samt ett land i Latinamerika.

Att halvera antalet MUL-länder se som ett ambitiöst uppdrag med tanke på att endast tre länder lyckats lämna MUL-listan på fyrtio år, Botswana år 1994, Kap Verde år 2007, samt Maldiverna i januari i år.

UN Photo/Mark Garten 

På bilden ses FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon och Cheick Sidi Diarra , undergeneralssekreterare samt representant för LDC-länderna, tillsammans med medlemmarna i arbetsgruppen ”The Eminent Persons Group:  från vänster: Richard Jolly, Honorary Professor of the Institute of Development Studies at the University of Sussex; Louis A. Kasekende, Deputy Governor of the Bank of Uganda and formerly Executive Director at the World Bank; James Wolfensohn, Chairman and CEO of Wolfensohn & Company and former President of the World Bank; Alpha Oumar Konaré, former President of the Republic of Mali and Co-Chair of the Group; Louis Michel, Member of European Parliament and formerly European Commissioner for Development and Humanitarian Aid; and Fazle Hassan Abed, Founder and Chair of the Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC).