Finland – hopp blev besvikelse då platsen i säkerhetsrådet gick förlorad

Finnarnsp 52

Finnarnsp 52

19 oktober 2012 – Finland förlorade valet om ett av de icke-permanenta sätena under valet i generalförsamlingen igår den 18:e oktober.

De två sätena som attribueras till Västeuropa och övriga stater gick istället till Australien och Luxemburg. Under den första omgången fick Australien 140 röster, Luxemburg 128 och Finland 108. Detta betydde att Australien fick 2/3 av rösterna i den första omgången medan Luxemburg saknade bara en röst för att bli vald direkt.

Den andra omgången resulterade i 131 röster för Luxemburg, lite mer än de krävda 129 rösterna. Finland fick nöja sig med 62 röster. Finland stöddes av alla de övriga nordiska länderna.

De finska diplomaterna har lobbat för ett säte i flera år. Finland har suttit i säkerhetsrådet som en av de icke-permanenta medlemmarna två gånger – under det sena 60-talet och -80 talet.

Finska tidningen Helsingin Sanomat skrev att besvikelsen var kännbar då resultaten förkunnades. ”Då resultaten utlystes, fann sig Finland i mitten av en församling som inte hade gett dem det stöd de lovat”.

Finska diplomater trodde ända in på slutrakan att de lyckats säkra 140 länders stöd, vilket skulle ha betytt att Finland skulle ha valts redan under den första rundan.

Under ett presstillfälle vid FN:s högkvarter efter omröstningen, sade utrikesminister Erkki Tuomioja sig vara ytterst besviken, men att de år man spenderat på att lobba inte varit i onödan eftersom Finland under den tiden knutit och fördjupat värdefulla kontakter.

Källa: YLE, Helsingin Sanomat